Prof. Dr. İhsan Bulut

Yozgat’ın Kaybolmaya Yüz Tutan Geleneksel Mesken Şekli:  Karayapı

Yozgat’ın Kaybolmaya Yüz Tutan Geleneksel Mesken Şekli:  Karayapı

Özet: Konutlar en önemli somut kültür unsurlarıdır. Kırsal konutlar çevre-insan etkileşiminin en çarpıcı örneklerini yansıtırlar. Geleneksel mimaride büyük önem verilen bu çevreyle uyumlu yapılar, yerleşmelerin kırsal karakterinin zayıflamaya başladığı kasabalardan itibaren azalmaktadır. Kırsal yapıların doğaya, tarihe, ekonomik düzeyle uyumu ilk bakışta sezilirken, şehirsel konutların bu kavramlara çok uzak kaldığı anlaşılmaktadır. Bu durum konut konforunu ve […]

By 13 Temmuz 2016 2 Comments Read More →