Orhan Sakin

İttihat Terakki ve Türkiye

İttihat Terakki ve Türkiye

“Avrupa Milletlerinin Ruhiyatı”, 1923 yılında, henüz Cumhuriyet ilan edilmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından yayımlanmıştı. Ne var ki harf devriminden sonra yavaş yavaş unutulan kitap, özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası nesiller tarafından büsbütün hatırlanmaz olacaktır. Acaba bu nisyan nereden kaynaklanmaktadır? Bu sorunun cevabı, Türkiye’nin yakın tarihi açısından önem arz etmektedir. Alfred Feuillee’nin dâhil bulunduğu […]