Nisan 2013 – Nüfus & Göç

Yozgat Nüfüsu ve Göç Olgusu

Yozgat Nüfüsu ve Göç Olgusu

Adrese dayalı nüfusu sayım sistemine geçildiğinde Yozgat ilinin 600.000’in üzerinde olan  nüfusunun gerçekte 492.000 olduğu anlaşılmıştı. Bunun en dramatik yansıması olarak Yozgat’ın çıkarabileceği milletvekili sayısı 6’dan 4’e düşürülmüştü. 2012 sonuçları açıklanınca merak edip eski yılları da inceledim. Ortaya çıkan veriler gerçekten çok ilginç ve bir o kadar da düşündürücü. Bunlardan öne çıkanları aşağıda maddeler halinde […]

Yozgat’ın Kanayan Yarası: Göç

Yozgat’ın Kanayan Yarası: Göç

2012 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları açıklandığında Yozgat Nüfusunun önceki 2 yılda da olduğu gibi 10,000’in üzerinde azaldığını gördük. Bu neredeyse orta halli bir ilçe nüfusuna denk gelen bir azalma anlamına geliyor. 2007-2012 yılları arasında Yozgat ilinin toplam nüfus küçülmesi yaklaşık % 8 iken, Türkiye nüfusu aynı dönemde % 7 artış göstermiş. Verileri incelediğimizde […]

Ekmek Davası

Ekmek Davası

Bizde gidenin ardından su dokeller. Tezeden gitsin gessin deyin. Kimlerin ardından su dokulmedi ki. Bi zamannar millet Almanya Türküsü  çağardı. Ahali Almanya’ya gitmek için varını yoğunu seferber etti. İşci kurumuna yazıldılar, işci kooperatiflerine üye oldular. Sattılar, savdılar, fize aldılar, paşaport aldılar, gendilerini Almanya’ya attılar. Soğna,  başka başka melmeketler moda oldu. Fransa ossun, Belçika ossun, Avusturya ossun, […]

Göç

Göç

Tarihsel süreç içerisinde insanlar değişik sebeplerle yaşadıkları yerleri bırakıp başka yerlere gitmek yani göç etmek zorunda kalmışlardır. İnsanları göç etmeye zorlayan sebepler coğrafi, siyasi veya ekonomi kaynaklı olabilmektedir. Bazen yaşanılan çevrede oluşan bir doğal felaket, kıtlık veya zor çevre şartları o bölgede yaşayan insanları göç etmek zorunda bırakabilir. Bazen de savaş, işgal veya baskı sebebiyle […]

G.Ö.Ç = 30 YIL

G.Ö.Ç = 30 YIL

Bu ay ki dosya konumuz GÖÇ. Bu kelime o kadar beni etkiler ki. Her harfi bende 10 yıla bedeldir. Nasıl olmasın ki? Benden parça parça, dolu dolu zaman geçiremediğim babamı aldı. Ergenlik yıllarımda sırdaşım olacak olan kardeşlerimi aldı. Her şeyim olan ailemi parça parça benden aldı. Eğer babanızla yaşamışsanız evlatlarınızla kuracağınız iletişim tarzınızın temelini atmış olursunuz. […]

Sorgun Nüfusu Üzerine Bir Değerlendirme

Sorgun Nüfusu Üzerine Bir Değerlendirme

1990 yılında yapılan nüfus sayımında, ilçenin belde ve köyleriyle birlikte nüfusu 97.657, 30 Kasım 1997 yılında yapılan genel nüfus tespitine göre nüfusu 118.160 iken; 22 Ekim 2000 tarihinde yapılan nüfus sayımının kesin sonucuna göre nüfusu 120.262’ye ulaşmıştır. İlçe merkezinin nüfusu yaklaşık 60.000, belediyelerin nüfusu 39.434 ve köylerin nüfusu ise 26.944 olarak tespit edilmiştir. 2009 yılı […]

Göç Olayına Farklı Bir Bakış

Göç Olayına Farklı Bir Bakış

Göç olayına bir de başka bir gözle bakmak lazım. Hani göç ettik ama, iyi mi ettik, kötü mü? Gurbet ellere gelmesek ne olurdu? 1980’ler den sonra memleketimin gözü açıldı, geleceğin eğitimde olduğu yerleşmeye başladı zihinlere. Daha önceleri kullanmayı düşünmediğimiz beyinlerimiz… “Niçin olmasın?”  diye bir yön belirledi. Öncesinde, dışarı da okuyup memlekete gelenler, kapağa uygun bir tencere aradılar. […]