Temmuz 2013 – Türkülerimiz

Yozgat Türküleri

Yozgat Türküleri

Web sitemizde yayınlamış olduğumuz dosya konularını belirlerken yeteri kadar kıymet görmemiş değerlerimizi – ki bu kimi zaman kültürel bir unsurumuz, kimi zaman bir yazarımız, şairimiz ya da bilim adamımız olabilmektedir- öne çıkarmayı ve tanıtmayı bir ilke ve görev edindik. Yozgat türküleri tam da bu kapsamda değerlendirilebilecek; Yozgat ve Yozgatlı tarafından kıymeti yeterince kavranamamış yöresel bir […]

Türkülerimiz: Gizli Hazinemiz

Türkülerimiz: Gizli Hazinemiz

Yozgat’ın, kalkınmışlık endekslerine ve sosyo-ekonomik verilere göre Türkiye ortalamasının oldukça gerisinde kaldığı birçoğumuzca malumdur. Bu şehrin hiçbir zaman güçlü bir sanayisi olmadı, hakeza ticaret geleneğimizin olduğundan da pek söz edemeyiz. Tarım ve hayvancılıkta da öne çıkmış bir yanımız yok. Turizm derseniz yine öyle… Fakat tüm bunların dışında öyle bir saha vardır ki göğsümüzü gere gere […]

Türkü

Türkü

Bizde içe atılır dertler. Söylenmez ellere. Önce taşınmaz yük, soğna Türkü olur sinedeki dertler. Dert mi arıyon?  Dert; insanımızın çorah tallaya dönmüş yüzlerinde, tıraşsız suratlarında, çökmüş avurtlarında, gırarmış sahallarında, daranmamış saçlarında, nasırlı ellerinde, düşmüş omuzlarında, bukülmüş bellerinde… Dert mi arıyon? Dert; insanımızın yamalı pantullarında, rengi atmış elbiselerinde, soğukkuyu ayakkabılarında… Dert mi arıyon? Dert; insanımızın susuz […]

Türkülerimiz

Türkülerimiz

Bu ayki dosya konusu kapsamında Yozgat Türkülerini işlemekteyiz. “Türkü” hakkında bazı tanım ve teknik bilgiler şu şekildedir. “Türkü, Türkiye‘nin sözlü geleneğinde, bir ezgi ile söylenen halk şiirlerinin her çeşidine verilen ad. Türkü sözcüğü, Türk adının sonuna, ilgi eki olan “î” ekinin getirilmesiyle ortaya çıkmıştır. “Türkî“: Türk’le ilgili, Türk’e özgü anlamında kullanılır. Türkü, kendine özgü ve belirli bir ezgi ile söylenen, hece ölçüsüyle yazılan […]

Türküler Sevdamız, Türküler Destanımız

Türküler Sevdamız, Türküler Destanımız

Türküler bir kültürün en önemli yapı taşlarından biridir. Kimi zaman sevdayı kimi zaman ekmeği, kimi zaman hayatı, kimi zamanda yaşanan yeri tam anlamıyla yansıtır türküler. Yavukluya yakılır kimi zaman… Kimi zaman askere giden evlada, kimi zaman da hasta yatağında yatan yakına… Dertlerin tercümesidir türküler… Gönüllerdeki fermandır türküler… Yozgat türkülerinin İç Anadolu bölgesi türkü kültüründe önemli […]

Yozgat’ın Dili

Yozgat’ın Dili

Benim yaşımdakilerin büyük bir çoğunluğu arabesk müziği ile büyümüşlerdir. Bu müzik türü  karamsarlık, isyan, mutsuzluk ve şirke götürecek kadar ağır sözlerin bulunduğu parçalardan oluşmaktadır. Lise bitimine kadar müzik denince zihnimde sadece bu tür kalmıştır. Halk müziğinin bir kısım parçaları dinlenirdi. Sanat müziği belli bir kültürü olanların, hafif müzik ise daha çok modern yaşamı arzulayanların dinledikleri bir türdü. İçinde acı, karamsarlık ile isyankarlık olan bir müzik türü yetişme çağınıza denk gelince ve içinde yaşadığınız ortamda müziğe […]

Nida Tüfekçi

Nida Tüfekçi

Yozgat türkülerinden bahsedip de Nida Tüfekçi’nin adını anmamak olmaz. Öyle ki Yozgat türkülerini Nida Tüfekçi’den, Nida Tüfekçi’yi Yozgat türkülerinden ayırmak imkansızdır. Bu büyük müzik emekçisi, türkülerimizi bilimsel bir yaklaşımla yer altından çıkararak; Türk Halk Müziğinde önemli bir ekolün oluşmasına ön ayak olmuştur. Mehmet Nida Tüfekçi, 1929 yılında Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Akdağmadeni, Yozgat […]

TRT Repertuarına Kayıtlı Yozgat Türküleri

TRT Repertuarına Kayıtlı Yozgat Türküleri

TRT Repertuarında bulunan Yozgat türkülerinin listesi, kaynak kişisi ve derleyeni ile birlikte aşağıdadır:   1 Yozgat  Deremumlu Gam Gasavet Keder Yok Olup Gider TRT Repertuar No: 00127 Kaynak Kişi:  İbrahim Bakır Derleyen:  Nida Tüfekçi Notaya Alan:  Nida Tüfekçi 2   Yozgat Gelin Olan Tombul TRT Repertuar No: 00640 Kaynak Kişi:  Özdemir Erol Derleyen:  Muzaffer Sarısözen Notaya Alan:  Muzaffer Sarısözen 3   Yozgat  Akdağmadeni Gız Saçların Saçların TRT Repertuar No: 03358 Kaynak Kişi:  Halime Tunç Derleyen:  Siyami […]