Nisan 2014 – Adalet ve Hukuk

Adalet ve Hukuk

Adalet ve Hukuk

Adalet ve hukuk kavramları özü itibariyle aslında insanlık tarihi kadar eskidir. İnsan topluluklarının bir arada barış ve huzur içerisinde yaşayabilmesinin temel şartı adaletli bir hukuk sisteminin varlığıdır. Başta insanlığa indirilen dinler olmak üzere bir çok düşünce sistemi bunu sağlamayı hedef edinmiştir. Amma ve lakin, aradan geçen binlerce yıla rağmen, bir çok meselesine çözüm üretmiş insanoğlu, […]

Güçlünün Hukukuna Karşı Herkes İçin Adalet

Güçlünün Hukukuna Karşı Herkes İçin Adalet

İnsan topluluklarının düzenini ve devamlılığını sağlayan en temel araçtır adalet. O yüzden de “mülkün temelidir”. Hukuk vasıtasıyla kurumsallaşan adalet, kanunlar/yasalar ve kurallar üzerinden işlerlik kazanır. Adaletin birincil fonksiyonu bir devleti ya da topluluğu oluşturan bireyler arasında eşitliği, barışı ve huzuru temin etmektir. Bununla birlikte kişisel ve toplumsal hak ve özgürlüklerin de sınırlarını çizer. Böylelikle insanların […]

Er Geç!

Er Geç!

Galmaz kimsenin ahı kimsede galmaz. Boşa dememişler “alma mazlumun ahını çıhar aheste aheste” deyin. Çıhar çıhar er geç çıhar, bu dünyada çıhmasa da öte dünyada çıhar. Bu dünya üç gunnük yalan dünya. Essah dünya var. Yerin altı var. Hesap var. Gıldan ince gılıçtan keskin sırat koprüsü var. Bu dünya imtağan dünyası. Gurban olduğum Allah adamı […]

Adalet Nasıl Sağlanır?

Adalet Nasıl Sağlanır?

Adalet ve hukuk kavramları, başlangıçta basit ve kolay anlamlandırılabilir iki kavram olarak görülse de, yaşamdaki uygulama alanında en çok güçlükle karşılaştığımız iki kavramdır. Toplumda adaletle özdeşleşen “hak” kelimesi ya da “haklılık” kelimesi vardır. Adalet, aslında eşit olan iki taraf arasında haklı ve haksızın ayırt edilmesi ve bu ayırt etmede hakkaniyetli davranılmasıdır. Adaletin tanımında çok fark […]

Hukuk, Adalet ve Vicdan

Hukuk, Adalet ve Vicdan

İlkel dönemler sonrası nüfusun artması ve sosyal becerilerin gelişmesi ile birlikte toplumsal yapılar ortaya çıkmaya başlamıştır. Toplumsal yapılar ise yeni ihtiyaçları ortaya çıkarmıştır. Neticede, ortak hizmetlerin yerine getirilmesi, ihtiyaçların karşılanması, diğer toplumlarla ilişkilerin düzenlenmesi ve dışarıdan gelecek tehlikelere karşı korunma gibi gereksinimlerin yerine getirilebilmesi için bugün “Devlet” dediğimiz tarzda bir organizasyona ihtiyaç duyulmuştur. Herkes takdir […]

Adalette Kararlı Olmak

Adalette Kararlı Olmak

“Adalet, Hakkı dayının hakkını Hakkı dayıya vermektir”. Bu tanımı, yani; “kim neyi hak ediyorsa hak ettiğini vermek” manasına gelen bu deyimi, tam 20 yıl önce öğrenmiştim. Adaletin zıddı zulümdür. Zulüm ise güçlü bir kimsenin hukuka, yasaya veya vicdana aykırı davranmasıdır. Yüce Allah Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurur: ‘Allah, mutlaka size emanetleri ehil olanlara vermenizi ve insanlar […]

Değişmeyen Büyük Resim

Değişmeyen Büyük Resim

“Dünyanın en zengin 358 (Üç Yüz Elli Sekiz) milyarderi dünyanın % 45’inin ( Yüzde Kırk Beşinin ) sahip olduğu kaynağa sahiptir”… ( Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanının İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’ne 2 Eylül 1996 tarihinde verdiği bilgi / Paul Van Hanswıjck De Jonge Birleşmiş Milletler Daimi Koordinatörü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Temsilcisi/Yoksulluğu Önleme Stratejileri -Sivil […]

Başlangıçtan Sonuca, Sonuçtan Başlangıca Doğru

Başlangıçtan Sonuca, Sonuçtan Başlangıca Doğru

Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır. Adalet kavramı, temelde hukuk kurallarına uygunluğu içerir. İnsanların toplum içindeki davranışlarıyla ilgili olduğundan ahlak ve din kurallarıyla da ilişkilidir ve tarih boyunca tartışmalı bir alan olmuştur.( http://tr.wikipedia.org/) İnsan var olduğu sürece hak, adalet ve hukuk kavramları üzerine tartışmalar devam edecektir. Çünkü bilgi çağında insanın zihinsel gelişimi arttığı gibi yaşamının standartları […]