Temmuz 2014 – Eğitim

Eğitim ve Sistem

Eğitim ve Sistem

Sorgun Düşünce Kulübü’nün bu ayki dosya konusu: Eğitim. Eğitimi geniş manasıyla algıladığımızda, doğumdan ölüme kadar iç içe olduğumuz, başta kendimiz olmak üzere, dış dünyayı anlamımıza, tanımamıza, tanımlamamıza yarayan ilişkiler, iletişimler ve süreçlerin bütünüdür. Kurumsal manada eğitim ise, okullar ve diğer eğitim kurumları üzerinden sistematik bir şekilde sağlanan, bir amaç doğrultusunda, belirli bir zihniyet ve anlayışa dayanarak, […]

Nasıl Bir Eğitim?

Nasıl Bir Eğitim?

Toplumsal bir sorun yoktur ki bir şekilde eğitimle ya da eğitim sistemiyle ilişkilendirilmesin. Toplumları oluşturan bireyler olduğuna göre bireyin doğru ve sağlıklı eğitim alması bir toplum için en temel hedef olmalıdır. Başlarken; eğitimle çok karıştırılan öğretimi birbirinden doğru ayırmak gerekir. Öğretim; “belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedrisat ya da öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, […]

“Eğitim….”

“Eğitim….”

Eğitim, sayısız tanımı olan bir kavramdır. En genel tanımı ise; “Bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde (eğitimin amaçlarına uygun) değişimi meydana getirme süreci” şeklindedir. Bir eğitimci olarak, bu tanımı ve diğer tanımları içinde barındıran bir hikâyeyi paylaşmak isterim. Hikâye, gelişim sürecini en iyi şekilde özetleyen, eğitim ve öğretimi açıklayıcı bir içeriğe […]

En Temel, En Önemli Meselemiz: Eğitim!

En Temel, En Önemli Meselemiz: Eğitim!

Ünlü bir Çinli filozof şöyle diyor: “Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek. Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın. Ama düşünüyorsan yüzyıl ötesini, halkı eğit o zaman. Bir kez tohum ekersen, bir kez ürün alırsın. Bir kez ağaç dikersen on kez ürün alırsın. Yüz kez olur bu ürün, eğer milleti eğitirsen. Birisine bir balık verirsen, doyar […]

Türkiye’de Eğitim Sorunları

Türkiye’de Eğitim Sorunları

Eğitim bir neslin yetişmesinde en belirleyici faktördür. Kuşkusuz, eğitim denince ilk önce akla okulda verilen eğitim gelse de anne, baba, kardeş, öğretmen, yaşanılan çevre vb. birçok şey eğitimde etkilidir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, eğitim denince akla ilk önce okulun gelmesi normal karşılanmalıdır. Çünkü okul, aileye göre eğitimde daha standart ölçülere sahiptir. Her ebeveynin […]

Eğitim Sistemi ve Sorunları

Eğitim Sistemi ve Sorunları

Eğitim-öğretim, insan yaşamı boyunca her alanda sürdürülmesi gereken sürecin adıdır. Eğitim-öğretim, hem resmi hem sivil kurumlar aracılığıyla verilir. Eğitim-öğretimde hedefleri devlet belirler. Bu hedefler doğrultusunda eğitim ve öğretimin daha iyi yürümesi için öğretmen yetiştirir, binalar inşa eder, gerekli araç gereçleri temin eder. Eğitim-öğretimin içinde bulunduğu durum dünya gerçeklerinden bağımsız düşünülemez. İnsan, doğumuyla başlayan ve ölümüne […]

Erdoğan Sümengen Anısına…

Erdoğan Sümengen Anısına…

Biz, öğrencilerindik Hocam. Kafaları üç numara tıraşlı, kimimiz köyden, kimimiz Sorgun’un içinden gelmiştik. Kayıt fotoğrafları için gittiğimiz fotoğrafçıda ilk kez ceket giymiş, ilk kez kravat takmıştık. İlkokulu bitirmenin tuhaf heyecanı içindeydik. Siz, Türkçe‘ye kim geliyor sorusunun cevabıydınız. Siz, boylu poslu, abilerimize benzeyen, delikanlı duruşlu, yüzünde mahzun bir gülümsemenin eksik olmadığı, Türkçe Öğretmenimiz Erdoğan Sümengen’diniz… Biz, […]

Moskova İzlenimleri ve Eğitimde Kültür Farkı

Moskova İzlenimleri ve Eğitimde Kültür Farkı

Sorgun Düşünce Külübü’nün Temmuz 2014 dosyasının eğitim olduğunu okuyunca sevindim ve bir şeyler yazarak katkıda bulunmak istedim. Hatta akademik açıdan da ele alınabilir diye düşündüm. Lakin şu an ona vaktimiz yok. Şimdi, Moskova Devlet Üniversitesi’nin yurdunda hemen az önce yemekhaneye giderken gördüğüm manzarayı çocuk eğitimi adına önemli bulduğum için size aktarmak istiyorum. Yurdun bahçesinde önceden […]