Mayıs 2014 – Eleştiri ve Özeleştiri

Eleştiri & Öz Eleştiri

Eleştiri & Öz Eleştiri

Eleştirmek kolaydır, öz eleştiri ise zordur. Kişinin kendi iradesiyle kendini sorgulaması, kendisiyle yüzleşmesi ya da hesaplaşması herkesin kolayca elde edebileceği bir meziyet değildir. Öz eleştiri alışkanlığı ya da becerisi kazanmış bireylerin kendileriyle daha barışık ve daha dengeli bir iç dünyaya sahip olmaları beklenir. Bu tip kişiler eleştiriye karşı da daha açık ve daha tahammüllüdürler. O halde, […]

İğneyi Kendimize, Çuvaldızı Başkasına…

İğneyi Kendimize, Çuvaldızı Başkasına…

Eleştiri ve öz eleştiri gündelik hayatımızda sıkça kullandığımız/tükettiğimiz halde çoğunlukla doğru anlamadığımız ve uygulamada her geçen gün sorun yaşadığımız iki kavramdır. Eleştiri kavramından başlarsak; eleştiriyi başkasına yöneldiği zaman doğal ve normal, kendimize yöneldiği zaman ise saldırı ve tehdit olarak algılıyoruz. Bu aslında insanoğlunun tutarsızlığına güzel bir örnektir. İnsan, tabiatı itibariyle hem fiziksel hem de psikolojik […]

Eleştiri

Eleştiri

Eskilerin tenkit dediği eleştiri, içinde barındırdığı olumsuz anlam çağrışımı nedeni ile kınama, yerme, azarlama, suçlama, küçümseme, hakaret gibi olumsuz içerikli kavramlarla karıştırıla gelmiştir. Oysa eleştiri, eleştirilecek hususun mevcut durumunu tespit, tespit edilen mevcut durumun olumlu-olumsuz yanlarını ortaya koyuş ve nihayet olumlu-olumsuz yanlara ilişkin görüş bildirme sürecinden oluşan ciddi bir iştir. Beğenilmeyen yemek sonrası söylenen sözler […]

Eleştiri Zenginliktir

Eleştiri Zenginliktir

Yapıcı ve iyi niyetli olması kaydıyla eleştiri bir zenginliktir. Sırf karşı tarafı kötülemek, yermek için yapılan eleştiri iyi niyetli değildir, tek amacı zarar vermektir, yıkmaktır. Ancak iyi niyetle yapılan eleştiri yapıcıdır ve bir değer yaratır. İnsan algılayabildiği her şeydir. Her insan bir zenginliktir. Her insanın bir bilgi, tecrübe birikimi, algı seviyesi, yetenekleri, becerileri, başarıları vardır. […]

Eleştiriden Öz Eleştiriye…

Eleştiriden Öz Eleştiriye…

Eleştiriyi kimse hazzetmez. Öz eleştiri mi, o ne ki gardaş? İnsan nefsi fıtratının bir gereği olarak çoğunlukla övülmeyi ve takdir edilmeyi sever. Bu belki de kendisinin yapacağı diğer işler için en büyük motivasyondur. Buna karşın insanoğlu olumsuz eleştiriyi kendine yapılan bir saldırı, ya da biraz daha hafif tabiriyle çekememezlik olarak algılamaktadır. Aslında eleştiri kişi, eser […]

Gorsen!

Gorsen!

Amanın gorsen, çalımından, havasından geçilmiyo. Bi şişiniyo, bi gubarıyo, bi gırışıyo, bi gendini oğoyo.Yoh şöyleyim, yoh böyleyim. Şurda şunum var, burda bunum var. Şunu şöyle yapdım, bunu böyle yapdım… Otu bile çekeller de koküne bahallar. O gendini ne sanıyo acep? Kimin oğlu, kimin gızıymış. Anası sarımsah, babası suvan. Tavuh yımırtadan çıhmış da yımırtayı bağanmemiş. Boynunda […]

Ölçülü Eleştiri

Ölçülü Eleştiri

İnsan sevmekten, sevilmekten, övülmekten, onurlandırılmaktan hoşlanır. Bunun tersine, eleştirilmek, özellikle suçlayıcı tavırlar, yıkıcı eleştiriler karşısında özgüvenini kaybeder. İnsan özgüvenini tazelemek için zaman zaman öz eleştiri yapmalıdır. Kendini, çevresindekileri, zaman zaman takdir ettiği gibi, zaman zaman da yapıcı ve motive edici eleştiriler yapmalıdır. Şunu da unutmamalıyız ki insanlara fırsat verildiğinde hayatında hiç ilgilenmediği, uzman olmadığı bir […]