Mart 2014 – Bilgi ve Bilgi Toplumu

Bilgi ve Bilgi Toplumu

Bilgi ve Bilgi Toplumu

İnsan yaratılışı gereği kendisini, çevresini ve dünyayı tanıma, anlama, bilme; yeryüzündeki varlık sebebini anlamlandırma ihtiyacı hisseder. Bu ihtiyaç doğrultusunda yürütmüş olduğu düşünme, akletme, muhakeme, araştırma, gözlem gibi zihinsel faaliyetlerin neticesinde bilgiye ulaşır. Aslında insan, doğduğu, yeryüzünde nefes almaya başladığı andan itibaren öğrenme, dolayısıyla bilme faaliyeti içerisindedir. İnsan bilginin peşinde koşacak şekilde yaratılmıştır. Elde ettiği bilgi […]

By 28 Şubat 2014 0 Comments Read More →
Enformasyon Toplumundan Dijital Felakete…

Enformasyon Toplumundan Dijital Felakete…

Bilgi Toplumu, ya da daha doğru ifadeyle Enformasyon Toplumu (Information Society) kavramı 2. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan bazı gelişmelerden sonra hayatımıza girmiş bir kavramdır. Aslına bakılırsa, Enformasyon terimi de çok eski sayılmaz. İnsanlık tarihi bilim ve bilgi sahasında sürekli gelişmeler gösterdikçe bu terim de hayatımıza girmiştir. Terim adından da anlaşılacağı gibi Avrupa menşeilidir. Bilginin bir alt […]

By 28 Şubat 2014 0 Comments Read More →
Bilim ve Teknolojinin Tüketicisi mi, Üreticisi miyiz?

Bilim ve Teknolojinin Tüketicisi mi, Üreticisi miyiz?

İnsanın yaşadığı tüm çağlarda bilgi hep ön planda yer almıştır. Ancak, insanın elde etmiş olduğu bilgi hiç bir zaman çağımızdaki kadar hayati öneme sahip olmamıştır. İnsanın bilgi edinme yolunda ulaştığı bilgi toplumu, yetişmiş, daha nitelikli ve verimli bir insan gücünü zorunlu kılmaktadır. İçinde yaşadığımız ekonomik sistemin temel prensiplerinden bir tanesi de piyasa hakkında tam bilgi […]

By 28 Şubat 2014 0 Comments Read More →
Bilgi Toplumunun Neresindeyiz?

Bilgi Toplumunun Neresindeyiz?

Bilginin ne olduğuna dair başta Felsefe olmak üzere bir çok bilimde tanımlama bulunmaktadır. Her bilim dalı da bilgiyi kendi bakış açısından tanımlamaya çalışmaktadır. Bilgi denildiğinde tanımlanması gereken kavramlardan ilki veridir. İşlenmemiş ham bilgiye veri denilmektedir. Datanın ham olması, zihinsel süreçte hiçbir anlamlandırma yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Bilgi ile ilişki bir diğer kavram ise enformasyondur. Enformasyon ise verinin […]

By 28 Şubat 2014 0 Comments Read More →
Bilgi Toplumu

Bilgi Toplumu

Yüce Allah, kendisine halife olarak tayin ettiği insanı eşyanın hakikatini ve bilgisini öğreterek Dünya’ya gönderdiğini biliyoruz. Kısacası bilgi insanlığın ilk döneminden itibaren gücü tayin eden birinci etken olmuştur. Nitekim peygamber efendimiz; “Dünyayı istiyorsan ilime sarıl, Ahireti istiyorsan yine ilime sarıl” diyerek bunu teyid etmiştir. Bilgi gerek tarım toplumunda, gerekse sanayi toplumunda ekonomik ve toplumsal hayatın […]

By 28 Şubat 2014 0 Comments Read More →
Okuma Alışkanlığı

Okuma Alışkanlığı

Günümüz dünyası, internet sayesinde okunacak şeylerin bollaştığı bir dünya haline gelmiş bulunmaktadır. Ancak okuma alışkanlığı edinilmemişse okunacak şeylerin bolluğu çok anlam ifade etmemektedir. Esas olan kişiye okuma alışkanlığı kazandırılmasıdır. Bu alışkanlığın kazandırılmasına aileden başlanmalıdır. Aileden başlatılan alışkanlık tüm eğitim hayatı boyunca desteklenerek alışkanlığın kökleşmesi sağlanmalıdır. Okuma alışkanlığı kazanılmadan tamamlanan eğitim sonrası hayata atılan kişiler çok […]

By 28 Şubat 2014 0 Comments Read More →
Bilgi Çağı’nı Anlamak…

Bilgi Çağı’nı Anlamak…

Bilgi Çağı; 20. yy. ikinci yarısından itibaren başlayan, ABD, Japonya ve Batı ülkelerinin öncülük ettiği bir çağdır. Gelişmiş ülkeler olarak karşımıza çıkan bu ülkeler, Sanayi Çağı’nın etkisini hızlı bir şekilde üzerinden atıp, Bilgi Çağı’nın önemli enstrümanlarını geliştirerek dünyaya yön vermeye başladılar. Başlayan, icat eden, üreten ve geliştiren bu ülkeler olunca da ister istemez dünyaya yön […]

By 28 Şubat 2014 0 Comments Read More →