Şubat 2014 – Üretmek & Tüketmek

Üretmek ve Tüketmek

Üretmek ve Tüketmek

Bu ay, “Üretmek ve Tüketmek” üzerine yazdık. Üretmek ve tüketmek kavramlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, yalnız birer endüstriyel ve ekonomik olgu olarak değil, insanı, toplumları ve kültürleri etkileyen, değiştiren ve dönüştüren boyutlarıyla da ele alarak anlamaya çalıştık.   SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Üretim: Ne için? Kim için? Ne kadar?

Üretim: Ne için? Kim için? Ne kadar?

Üretim denilince ilk akla gelen kavram nedir? Herkes buna farklı cevaplar verebilir. Ancak, benim ilk aklıma gelen üretimin karşıt kavramı olan tüketim olmaktadır. İktisat teorisi insan ihtiyaçlarının sınırsız olduğu ve sınırlı olan kaynaklarla sınırsız ihtiyaçların nasıl karşılanabileceği üzerine kuruludur. Evrende herşeyde bir denge sözkonusudur. İktisat teorisinde de denge arz (üretim) ile talebin (tüketim) birbirini karşıladığı […]

Zincirin Son Halkası: Ürün

Zincirin Son Halkası: Ürün

Ürün, görünmez bir zincirin son ve görünür halkasıdır. Sermaye, mülkiyet, siyaset, eğitim, bilim, teknoloji ürüne ait görünmeyen halkalardır. Ürün buz dağının görünen yüzüdür. Televizyon, bilgisayar, telefon, araba ve aklınıza gelebilecek her türlü ürün ile kullanıcı düzeyinde kurulan ilişki ürünün görünen yanı ile buz dağının görünen yüzü ile kurulan yüzeysel bir ilişkidir. Ürün ile kullanıcı düzeyinde kurulan yüzeysel ilişkide, ürüne ait görünmez […]

Üretimden Tüketime Giden Yolda Toplum Ya da Biz

Üretimden Tüketime Giden Yolda Toplum Ya da Biz

Üretimin temelinde ihtiyaçlar yatar. Yani üretimde ihtiyaçlar belirleyicidir. İktisadi anlamda ihtiyaç, en basit anlamıyla karşılanmadığında insana acı elem veren, karşılandığında ise yerini hazza bırakan kavramdır. Üretim ise ihtiyaçları karşılamak üzere üretilen mal ve hizmetlerin bütünüdür. Üretimde esas amaç ihtiyaç sahiplerine fayda sağlamak, yani fayda üretmektir. Peki ya fayda nedir? Fayda, ise insan ihtiyaçlarını karşılayan her […]

Üretimi Teşvik Et, Tüketimden Vazgeçir!

Üretimi Teşvik Et, Tüketimden Vazgeçir!

İnsanı yaratan, dünyaya gönderip neslini çoğaltan Allah, herhalde o insanı manasız ve gayesiz yaratmamıştır. Hayata boş yere göndermemiştir. Her şey tam iken bir şey eksikti. O da insandı. Zaten insan yaratıldıktan sonra her şey bir anlam kazanmadı mı? Şöyle bir düşünelim koskoca ovalar, vadiler, göller, denizler, yeşillikler bütün güzellikler var, ama insan yok. Issız, sessiz […]

Üretmek ve İnovasyon

Üretmek ve İnovasyon

Üretmek ve tüketmek insana has bir özelliktir. Önemli bir zihinsel süreçtir. Sağ ve sol beynin koordineli bir şekilde çalışmasının sonucu üretim (mal ve hizmetler) olabilmektedir. En zor olanı ise üretmektir. Tüketmek sadece bir emeği içinde barındırırken üretmek birçok alanda zihinsel gezintiler sonucunda somutlaştırmayı gerektirir. Üretmek denince psikoloji alanında önemli bir yeri olan Maslow’dan bahsetmeden geçemeyeceğim. […]