2015 Dosyaları

Yeniçeri Ocağı Tarihi Ve Yasaları / Orhan Sakin

Yeniçeri Ocağı Tarihi Ve Yasaları / Orhan Sakin

Yeniçeriler, askeri bir yapı olmakla birlikte Osmanlı Devleti’nin siyasi, iktisadi ve sosyal alanlarında doğrudan ya da dolaylı olarak her zaman var olagelmişlerdir. Devletin en temel askeri kurumlarından biri olan yeniçerilerin, Osmanlı devletinin başarılarında etkisi olduğu kadar, başarısızlıklarında da payı vardır. Ancak, böylesine büyük ve devlete etkisi inkâr edilemez bir kurumu, işin açıkçası tarih kitaplarından okuduğumuz […]

By 1 Şubat 2015 0 Comments Read More →
Ermeni İsyanı Günlüğü / Orhan Sakin

Ermeni İsyanı Günlüğü / Orhan Sakin

Kitabın adı: Ermeni İsyanı Günlüğü 1915 Kitabın kaynağı: Osmanlı arşivleri, yeminli tanık ifadeleri Yazarı: Orhan SAKİN Kitap, 326 sayfadan oluşmaktadır. Avrupalılar, Ayestefanos Antlaşması ve Berlin Konferansı ile Sırplar, Yunanlılar, Bulgarlar için bağımsız devlet olma fırsatı vermişti. Ermeni toplumuna ise -Ermeni nüfusunun Türk nüfusa oranla daha az olmasından dolay- henüz bağımsız olma imkanını vermemişlerdi. Fakat Ermenilere […]

By 1 Şubat 2015 0 Comments Read More →
Avrupa Milletlerinin Karakter Ve Psikolojileri / Orhan Sakin

Avrupa Milletlerinin Karakter Ve Psikolojileri / Orhan Sakin

Fransız felsefe tarihçisi olan Alfred Fouıllee tarafından 1903 yılında yayınlanan bu eser 1923 yılında Türkçeye çevrilmiştir. Mustafa Kemal tarafından ciddiyetle okunmuş önemli bir eserdir. Orhan Sakin tarafından yeni Türkçe’ye çevirisi yapılan bu eser, yüz yıl öncesine ait Avrupa ülkelerinin karakter ve psikolojilerini çok güzel bir şekilde ifade etmektedir. Avrupa’yı yakından ve derinden tanımak adına Atatürk, […]

By 1 Şubat 2015 0 Comments Read More →
İsraf ve Gerçekler

İsraf ve Gerçekler

Modern zamanların en büyük toplumsal ve ekonomik sorunlarının başında geliyor israf. Kapitalizmle birlikte bir tüketim canavarına dönüşen insanın bir o kadar da israf ediyor oluşu beklenen bir durum elbette. Özellikle endüstri ve teknoloji sahasındaki gelişmelerle birlikte konforu ve imkanları sürekli artarak zenginleşen insanoğlunun hırsı, doymazlığı, sahip olma ve tüketme arzusu da bir o kadar arttı […]

Yohluh

Yohluh

Onnar yohluh dolu bi geçmişden geliyolardı… “Siz yohluh gormediniz, yohluğu bilmiyonuz!” diyerek söze başlallar, harp zamannarında ayahlarındaki deri çarığı yedikleri gunner olduğundan, yazı yabanda tezek arayıp içindeki arpa, buğday danelerini ayıtlayıp yediklerinden bahsedellerdi. “Çayı nerde buluyodun, şekeri nerde buluyodun?” diye başladıhları sohbetlerde, demleyip içtikleri çayı atmayıp gurudup tekrar demleyip tekrar içtiklerini, çaya şeker yerine bekmez […]

Sevgi İsrafı

Sevgi İsrafı

İsraf denilince akla gelen ilk şey hep ekmek olmuştur. Belki de en somut ve en temel besin maddesi olduğu için sürekli gündemde kalmıştır. Ancak insan hayatını etkileyen her şey bu konu çerçevesinde değerlendirilmeli. Bu yüzden hayatımızı etkileyen en temel kavram üzerinde duracağım. Sevgi israfı… Birkaç gün önce yaşadığım iki olay bu konu üzerinde durmama neden […]

Bu Tüketimin Sonu Nereye Gider?

Bu Tüketimin Sonu Nereye Gider?

Kelime anlamı olarak bir şeyde aşırı gitmek, boşa tüketmek, zayi etmek anlamına gelen israf kelimesi dini bir kavram olarak, insanın kendisine bahşedilen nimetleri gereksiz yere harcaması, ihtiyacından fazla aşırı tüketmesi ve haddi aşması demektir. Malın ve servetin içki, kumar, uyuşturucu vb. meşru olmayan yerlere harcanması israf olduğu gibi, ekmek ve gıda maddelerini çöpe atmak, su […]

Asıl Büyük İsraf…

Asıl Büyük İsraf…

İsraf kötüdür. İsraf haramdır. İsraftan kaçınmalıyız. Bu hepimizin kabul ettiği bir gerçektir. Ancak, israf konusunda öğütler nedense hep sıradan halk kitlelerine yapılır. Asıl büyük israfı yapanların sanki bir ayrıcalığı var. Onlara pek bir şey söylenmez, ya da söylenemez. Daha fazla kar, daha fazla servet, daha uçuk yaşamlar uğruna dünya kaynaklarını israf ötesi bir şekilde tüketenler […]

İsrafın Boyutu

İsrafın Boyutu

İsraf kelimesi Arapçadan dilimize girmiş  olduğu gibi, halihazırda kullandığımız bir kelimedir.  Yemek, içmek, giymek, gibi hayatımızın her aşamasında sınırı aşmamak ve ölçülü olmak esastır. Bunun dışında insanın yaptığı işlerde sınırı aşması, ihtiyaçtan fazla tüketmesi, dengesiz harcama yapıp, saçıp savurmasına israf denir. Dinimiz, israfa koyduğu yasakla, dengeli olmayı, orta yollu olmayı emretmiştir. Çünkü yaptıklarında sınırı aşana […]