Şubat 2015 – Orhan Sakin

Titiz Bir Tarihçi: Orhan Sakin

Titiz Bir Tarihçi: Orhan Sakin

Bu ay, Yozgat’ın yetiştirmiş olduğu önemli tarihçi ve yazarlardan Orhan Sakin’in eserleri üzerine bir okuma çalışması gerçekleştirdik. Her bir üyemiz, seçtiği bir Orhan Sakin eserini okuduktan sonra  değerlendirme yazılarını yazdı. Böylece hem Orhan Sakin hatırlanmış oldu hem de ortaya özgün bir çalışma çıkarmış olduk. Tarihçi ve yazar ORHAN SAKİN, 1960 yılında Yozgat’ta doğdu. Selçuk Üniversitesi […]

By 1 Şubat 2015 0 Comments Read More →
Kitap İncelemesi: “Tarihten Günümüze Bozok Sancağı ve Yozgat” / Orhan Sakin

Kitap İncelemesi: “Tarihten Günümüze Bozok Sancağı ve Yozgat” / Orhan Sakin

Günümüz Türkiye’si tarih bilinci zayıf bir toplumdur. Belki de yaşamakta olduğumuz birçok toplumsal ve siyasi sorunun arkasında da bu yatmaktadır. Tarih bilinci olmayan, tarihini ve köklerini tanımayan bir toplumun içinde yaşadığı dünyayı doğru anlamlandırması ve doğru bir kimlik geliştirmesi de mümkün değildir. Kabul edelim ki birçoğumuzun tarih bilgisi yüzeysel bilgilere veya kulaktan dolma efsanelere dayanır. […]

By 1 Şubat 2015 0 Comments Read More →
Kimler Gelmiş Kimler Geçmiş / Orhan Sakin

Kimler Gelmiş Kimler Geçmiş / Orhan Sakin

Tarihçi,  Osmanlı Arşivleri Uzmanı, Yazar Orhan Sakin kitabının önsözünde amacını: “Çalışmanın, esas Anadolu birliğinin sağlandığı 1520-1530 yıllarına ait Osmanlı sayım kayıtlarına dayanarak Anadolu’daki, Türkmen Kabile ve Cemaatlerinin genel bir envanterini çıkararak bu sahada yapılacak çalışmalara kaynak teşkil etmesidir.” diyerek ifade etmektedir. (Önsöz, sayfa,IX,X ) Bahse konu kitabın adı: “ 16. YY. Osmanlı Arşiv Kayıtlarına Göre […]

By 1 Şubat 2015 0 Comments Read More →
Yeniçeri Ocağı Tarihi Ve Yasaları / Orhan Sakin

Yeniçeri Ocağı Tarihi Ve Yasaları / Orhan Sakin

Yeniçeriler, askeri bir yapı olmakla birlikte Osmanlı Devleti’nin siyasi, iktisadi ve sosyal alanlarında doğrudan ya da dolaylı olarak her zaman var olagelmişlerdir. Devletin en temel askeri kurumlarından biri olan yeniçerilerin, Osmanlı devletinin başarılarında etkisi olduğu kadar, başarısızlıklarında da payı vardır. Ancak, böylesine büyük ve devlete etkisi inkâr edilemez bir kurumu, işin açıkçası tarih kitaplarından okuduğumuz […]

By 1 Şubat 2015 0 Comments Read More →
Ermeni İsyanı Günlüğü / Orhan Sakin

Ermeni İsyanı Günlüğü / Orhan Sakin

Kitabın adı: Ermeni İsyanı Günlüğü 1915 Kitabın kaynağı: Osmanlı arşivleri, yeminli tanık ifadeleri Yazarı: Orhan SAKİN Kitap, 326 sayfadan oluşmaktadır. Avrupalılar, Ayestefanos Antlaşması ve Berlin Konferansı ile Sırplar, Yunanlılar, Bulgarlar için bağımsız devlet olma fırsatı vermişti. Ermeni toplumuna ise -Ermeni nüfusunun Türk nüfusa oranla daha az olmasından dolay- henüz bağımsız olma imkanını vermemişlerdi. Fakat Ermenilere […]

By 1 Şubat 2015 0 Comments Read More →
Avrupa Milletlerinin Karakter Ve Psikolojileri / Orhan Sakin

Avrupa Milletlerinin Karakter Ve Psikolojileri / Orhan Sakin

Fransız felsefe tarihçisi olan Alfred Fouıllee tarafından 1903 yılında yayınlanan bu eser 1923 yılında Türkçeye çevrilmiştir. Mustafa Kemal tarafından ciddiyetle okunmuş önemli bir eserdir. Orhan Sakin tarafından yeni Türkçe’ye çevirisi yapılan bu eser, yüz yıl öncesine ait Avrupa ülkelerinin karakter ve psikolojilerini çok güzel bir şekilde ifade etmektedir. Avrupa’yı yakından ve derinden tanımak adına Atatürk, […]

By 1 Şubat 2015 0 Comments Read More →