Ekim 2016- İş Ahlakı

İş ve Ticaret Ahlakı

İş ve Ticaret Ahlakı

Sorgun Düşünce Kulübü olarak bu ayki dosyamızı “İş ve Ticaret Ahlakı” konusuna ayırdık. Ahlak;toplumsal gelişmişlik düzeyini doğrudan etkileyen bir kavramdır. Toplum olarak makro düzeyde ekonomiye, siyasete, ticarete mikro düzeyde ise aile düzenine ve çalışma hayatına ahlakı yerleştirmediğimiz müddetçe toplumsal sorunlar azalmak yerine sürekli artış gösterecektir. Toplumların barış ve huzur içinde yaşayabilmeleri için gerek yasaların gerekse […]

Tuz Kokarsa…

Tuz Kokarsa…

İnsan, tabiatındaki zaaflar ve zayıflıklardan dolayı içinde bulunduğu şartları suiistimal etme potansiyeli taşıyan bir varlıktır. Bu sebeple, insanlığın gelişimi boyunca, insanın zaaflarıyla birlikte sınırsız arzu ve isteklerini dizginlemek ve insanoğlunun birbirine ve dünyaya zarar vermesini engellemek adına birçok kontrol mekanizmasına ihtiyaç duyulmuştur. İnsan topluluklarının bu amaçla geliştirdiği en sistematik yapı devlet formunda kendini göstermiştir. Devlet […]

Perşembe Bazarı

Perşembe Bazarı

Yüz pare koyün tek bazarıydı .Uzağından yahınına tüm koylerden gelillerdi. Koylü, alımını satımını o gün hallederdi. Alıp sattıhları neydiki zaten? Atın eşşağan terkisindeki habede gotürdükleri tereyağ, süzme yoğurt, çokelik, pendir cinsinden ağartıydı satttıhları… Aynı habeye goyup alıp getirdikleriyse çay, şeker, gayfe gibi koyde bulunmayan bi gaç öteberiydi o gadar. Bunnarı da çoğuncası bi misafir gelirse […]

Ahlak Temelli Toplum

Ahlak Temelli Toplum

Ahlak kavramının kökeni çok eskilere dayanmaktadır. İlk çağdan günümüze birçok felsefeci ahlak üzerine düşüncelerini ifade etmiş, ahlak üzerine birçok değerlendirmede bulunmuştur. Ahlak kavramının içinin nasıl doldurulduğu çok önemlidir. Şüphesiz ahlakın içinin doldurulmasında kültür, din, gelenekler, yasalar, birey anlayışı vb. birçok etken mevcuttur. Yolda yürürken bulduğu para için çocuğuna “hadi günü kurtardın yine kerata” diyen bir […]

Ticaretin Ahlaki Prensipleri

Ticaretin Ahlaki Prensipleri

Ahlak, Arapça “hulk” kelimesinin çoğuludur. Hulk; huy, yaradılış, seciye, adet, alışkanlık, insanın ruhsal zihinsel halleri anlamına gelir. Bu manada ahlak bir insanın huyları, ya da bir topluluğun adetleri, alışkanlıkları anlamına gelir. Terim olarak ahlak, insanların uymak zorunda oldukları ve benimsedikleri kurallar ve davranış biçimleridir. Ahlaklılık insanın evrensel boyutudur. Dünyada yaşayan dinlerin tamamında ortak ahlaki değerler […]

Kanaat

Kanaat

İş ahlakı kelimesini son zamanlarda o kadar çok duydum ki… Kulak kabarttığımda bu değer birkaç kelimenin etrafında dönüyor. Çalışan için, sorumluluklarını yerine getirmemek, işveren için ise söylediği değer ve kalitede ürünü teslim etmemek olmuştur. Herkesin bildiği üzere batı dünyasında kurulan kurum ve kuruluşlarda iş ahlakını esas alan sistemler oluşturulmuştur. Modern diliyle kurumsallaşan sektörler, tanımlanabilir bütün […]

İnsana Tükettirir ve İnsanı Tüketir

İnsana Tükettirir ve İnsanı Tüketir

Bu bahis üzerine kaleme alınacak her tür bilgi, yorum ve görüşün önünde tuttuğum, stratejik önemini sürekli koruyacağına kani olduğum, tüm zamanların kadim esası ” Ahlak ve Adalet”tir. Bu her iki kavramın kendi gerçek anlamlarını, yan anlamlarını, taşıdıkları misyonu hemen herkes bilir, ya da bildiğini düşünür. Bana kalsa kestirmeden her kim ne yapıp ederse etsin, ister […]

By 1 Ekim 2016 0 Comments Read More →