Mart 2016 – Kuşak Çatışması

Değişen Nesiller Bağlamında Kuşaklararası İletişim

Değişen Nesiller Bağlamında Kuşaklararası İletişim

Bu ay “Kuşaklar Arası İletişimin Değişen Nesiller Bağlamında İncelenmesi”ni  konu aldık. Son otuz yılda Dünya köklü değişimler yaşadı. Hayatımızın her alanında farklılıklar ortaya çıktı. Kuşaklar da bu değişimden nasibini aldı. Değişimin hız kesmeden devam edeceği de ortada. Teknoloji ve özellikle iletişim teknolojisindeki baş döndüren gelişmeler her alanda büyük ve hızlı değişimlere neden oluyor. İnsanoğlu değişimin […]

Değişim ve Kuşak Çatışması

Değişim ve Kuşak Çatışması

Değişmeyen tek şey değişimdir. Yunan filozof Heraclitus’a ait olan bu sözün aslı tam olarak şöyledir: “Değişimden başka kalıcı olan hiçbir şey yoktur”. Değişim dediğimiz olgu elbette kendi başına gerçekleşmez. İnsanoğlu yeryüzünde değişimin hem müsebbibi hem de ondan en çok etkilenen varlıktır. Dünya insan eliyle büyük değişimler ve dönüşümler yaşamakta, bu döngü her gün kendini yenilerken […]

Öyle Görmüşlerdi

Öyle Görmüşlerdi

Öyle görmüşlerdi. Nasıl sevilmişlerse öyle seviyorlardı; gösterişsiz ve içten. “Yedirmek, içirmekti” sevgileri, ellerinde avuçlarında olmasa da… “En iyisini giydirmekti” sevgileri,  elbiseleri yamalıklı olsa da… “Okutmaktı” sevgileri, kendileri okuyamamış olsalar da… “Evermek, baş göz etmekti” sevgileri, can yongası mal satıp perim perişan olsalar da… “Asker etmekti” sevgileri, hasretle bekleseler de… “Maaşlı meslek sahibi etmekti” sevgileri, cepleri […]

Gigabit Toplumu İle Anadut Toplumu Arasındaki İletişim Savaşı

Gigabit Toplumu İle Anadut Toplumu Arasındaki İletişim Savaşı

Her yazımı ilk hissettiğim, içselleştirdiğim ve okurun da aynı hazzı ve mesajı alacağına inandığım bir “hücre” üzerine bina etmeyi adet edindim. Üzerine inşaa ettiğim “önerme ve fikirler” nedense hep bana bir hücreden gelişip olgunlaşan, vücut bulan insan organizması gibi gelir. Ana akslardaki değişimler, küçük hatta fark edilmeyecek kadar minik dokunuşlarla makas değişimlerine uğrar. Sonra üzerinden […]

Nesiller Arası Kopuk İletişim

Nesiller Arası Kopuk İletişim

Her kuşaktan duyduğumuz ilk söz şudur: “Nerede o eski günler, nerede o eski insanlar?” Aslında 1980’li yıllara kadar ortaya çıkan değişim kuşaklar arasında iletişim makasını çok açmamıştı. Kimseye muhtaç olmadan sağlanan geçim ve büyüklere saygı, eski kuşaklarda iletişimin tek belki de en vazgeçilmez unsuru idi. Eğer bir kimse geçimini sağlayabiliyorsa ve büyüklerine karşı saygılı ise […]

Kuşaklar Arası İletişim Sorunu

Kuşaklar Arası İletişim Sorunu

İnsanlar toplumsal varlıklardır. Yani birlikte yaşamak için birbirlerine ihtiyaçları vardır. Toplum aile denen küçük gruplardan oluşur. İletişim ise toplumsal bir varlık olan insanın hayatındaki en önemli unsurdur. Toplumdaki her insan birbiriyle iletişim içindedir. İletişimle insanlar, sorunlarını paylaşır, problemlerine çözümler üretir. Kısaca insan ailesiyle, arkadaşlarıyla, akrabalarıyla, komşularıyla sürekli iletişim halindedir. Toplum içerisinde görülen iletişim sorunları, aile […]

Farklılıklar Zenginliktir

Farklılıklar Zenginliktir

Ebeveynler çocuklarını anlamakta çoğu zaman sorun yaşarlar. Çocukların da anne babalarını anlayabildiklerini söyleyemeyiz. Bu durum sadece ebeveynlerle çocukları arasında değil, aralarında kuşak farkı olan herkes için geçerlidir. Hatta kuşak farkından başka aralarında kültür, çevre, eğitim, düşünce yapısı ve daha birçok açıdan farklılıklar bulunan insanlar da birbirlerini anlamakta ve sağlıklı bir iletişim kurmakta çoğunlukla sıkıntı yaşarlar. […]

Yaşlı Gözler

Yaşlı Gözler

………. Sen ne anlarsın baba, Yaşlı gözler bir anda kızarmaya başladı. Ağlamaklı oldu. Duymak istemediği bir cümleydi bu. O yaşlı gözler, özlü yaşamın mimarınındı. Günlerce, üzerinde düşündüğümüz bir problemi, çok sade ve kısa bir zamanda çözen bu kıymetli tecrübe abidelerinindi. Çay ocaklarında, camilerde, sokakta yalnız kalan, çaresiz bakışlarıyla etrafın enerjisine direnen, bedeni zayıflamış ruhu dinç […]