Mayıs 2016- Emperyalizm

Emperyalizm

Emperyalizm

Sorgun Düşünce Kulübü olarak bu ay “Emperyalizm” konusunu işledik. Dünyanın en büyük sorunları olan kaynaklara sahiplik, kaynakların işlenmesi, dağıtımı ve bölüşümü hususlarını emperyalizmin ışığında değerlendirdik. Hiç şüphesiz üretim ve bölüşüm için sömürme fikri bugün ortaya çıkan bir konu değil. Sömürü ya da emperyalizm belirli temellere oturtulan ve belirli devletler tarafından belirli bir sistematik ile yürütülen […]

By 1 Mayıs 2016 0 Comments Read More →
Son Kale

Son Kale

Kavramlar üzerine fikir yürütebilmek için öncelikle söz konusu kavramlara ilgili doğru bilgiye sahip olmak gerekir. Bu aslında temel bir ilmi prensiptir. Bilimsel yaklaşımın metodolojisi de bunu gerektirir. Bu nedenle söze bu yazımızda değineceğimiz emperyalizm ve sömürgecilik kavramlarının ne anlama geldiğiyle başlamakta fayda var. Türkçe’ye Avrupa dillerinden (Fransızca: imperialisme, İngilizce: imperialism) giren emperyalizm Türk Dil Kurumu […]

By 1 Mayıs 2016 0 Comments Read More →
Aynı Hamam Aynı Tas

Aynı Hamam Aynı Tas

Mevzu yüksek perdeden: Dünyanın dirliği düzeni. İnne deliğinden Hindistan’ı seyredeciğik. Manzarayı umumi şu: Aynı hamam aynı tas. Batı cephesinde değişen bi şey yoh! Ağalar dünyayı parsellemiş. Paşa gonülleri nereyi istiyosa atlarını orıya sürüyolar. Alıyolar satıyolar. Yahıyolar, yıhıyolar. Dünyanın başına bela olmuş, ali gıran baş kesen kesilmişler. Zorbalıhlarının haddi hesabı yoh. Tekmil işleri, yalan dolan, hile […]

By 1 Mayıs 2016 0 Comments Read More →
Küreselleşme, Emperyalizm ve Türkiye

Küreselleşme, Emperyalizm ve Türkiye

Emperyalizm kelimesi kulağıma hiçbir zaman hoş gelmemiştir. Bunun temelinde belki de hiçbir zaman sömürü kültürünü benimsememiş bir milletin bireyi olmam yatıyor olabilir. Ancak bu kavramı sevmiyor ya da kulağıma hoş gelmiyor olması sömürüye uğramadığımız anlamına gelmiyor. Küresel dünyada, kapitalizm sistemine dayalı ekonomilerde sömürünün olmaması düşünülemez. Zaten küresel sistem ve kapitalizm, sömürü ya da emperyalizm üzerine […]

By 1 Mayıs 2016 0 Comments Read More →
Üretmeyen Sömürülür

Üretmeyen Sömürülür

Emperyalizm veya yayılmacılık, “bir devletin veya ulusun başka devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunmaya çalışması” olarak tanımlanmaktadır. Etkileyen devlet, etkilenen devletin kaynaklarından “yararlanma” amacını gütmektedir. Emperyalizm kavramının kullanımı 1870’lerde İngiltere’de yaygınlaşmıştır. Başbakan Benjamin Disraeli’nin sömürge imparatorluğunu güçlendirme ve genişletme politikalarını tanımlamak için emperyalizm kavramına başvurulmuştur. Böylece “emperyalizm”, “sömürgecilik”le eş anlamda kullanılmaya başlanmıştır. Bu yaklaşıma göre emperyalizm; “gelişmiş […]

By 1 Mayıs 2016 0 Comments Read More →
Emperyalizme Direnmek

Emperyalizme Direnmek

Emperyalizm, gücü ya da devlet yönetimini sınırların ötesine genişletme siyasetidir. Sözlük anlamı hâkim olmak hükmetmek anlamlarına gelir. Yani sömürgecilik kavramı ile aynı anlama gelmektedir. Çünkü sömürgeci ülkeler,  sömürdükleri ülkeler üzerinde hâkimiyet kurmuşlardır. İki kavram günlük konuşmada genellikle birbirinin yerine kullanılmaktadır. Çünkü ikisinde de bir devletin kendi sınırları dışındaki halklar ve devletler üzerinde, onların rızası olmaksızın, […]

By 1 Mayıs 2016 0 Comments Read More →
Mananın Sömürülüşü

Mananın Sömürülüşü

Alanım dışındaki bir konuda yazmanın sıkıntısı ile boğuşuyorum. Dişe dokunur birkaç cümle yazmanın çaresizliği, bir oyunun parçası olduğunu fark etmiş olmanın vermiş olduğu kızgınlığı da beraberinde yaşıyorum. Oyun şu; yıllar yılı hep bir meslek sahibi olmanın gerekliliği üzerine birçok hatırlatmalar yaşadık. “Mesleğini eline al, devlette de kendine yer bul, bir evin bir araban olsun, rahat […]

By 1 Mayıs 2016 0 Comments Read More →
Zihinsel Kanser: Emperyalizm

Zihinsel Kanser: Emperyalizm

Bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılmasına EMPERYALİZM deniyor. En azından Türk Dil Kurumunun konuyu tanımlaması böyle. Şimdi bu çerçeveden baktığınızda gözlerinize inanamayacaksınız. “Her şey mi emperyalizmin ürünü, hangi ülkeler emperyalist?” “Emperyalizmin dini ve ahlaki tarafları var mı?” gibi onlarca sorunun, yüzlerce meselenin aslında bir “düşünce ve eylem […]

By 1 Mayıs 2016 0 Comments Read More →