Mart 2017 – Yozgat Vakıfları

Vakfiyelerine Göre Yozgat Vakıfları

Vakfiyelerine Göre Yozgat Vakıfları

Sorgun Düşünce Kulübü olarak bu ay Prof. Dr. Hamza KELEŞ’in “Vakfiyelerine Göre Yozgat Vakıfları” isimli eserini değerlendirdik. 1996 yılında doktora tezi olarak literatüre kazandırılan eser, Yozgat Vakfiyeleri açısından tarihi güncelliğini korumakla birlikte; vakıf eserlerinin büyük çoğunluğunun artık mevcut olmadığı anlaşılmaktadır. Yıllar öncesinden Yozgat’ta yer alan vakfiyelerin birçok özelliğinin (medrese ve mektepler, camiler ve mescitler, kilise vakıfları, […]

By 28 Şubat 2017 0 Comments Read More →
Eser İncelemesi: Vakfiyelerine Göre Yozgat Vakıfları/Hamza Keleş

Eser İncelemesi: Vakfiyelerine Göre Yozgat Vakıfları/Hamza Keleş

Vakıf müessesinin bir sivil toplum kurumu olarak ne olduğunu, gayesini ve işlevini doğru anlamak Osmanlı’nın dini, kültürel, toplumsal ve iktisadi yapısını; daha geniş manasıyla Osmanlı’nın inşa ettiği medeniyeti doğru anlamak/kavramak için zaruridir. Günümüz insanının zihnindeki vakıf algısı ne yazık ki yüzeysel bir takım bilgilerin ötesine geçmediği için bu müesseseler ve icra ettiği fonksiyonlar layıkıyla bilinmemektedir. […]

By 28 Şubat 2017 0 Comments Read More →
En Güvenilir Kaynaklardan Yozgat’ın Beş Asrı

En Güvenilir Kaynaklardan Yozgat’ın Beş Asrı

Yozgat şehrinin beş asırlık geçmişine, en güvenilir tarihi kaynakları arasında kabul edilen vakfiyeler ile ışık tutan bir eser: “Vakfiyelerine Göre Yozgat Vakıfları 1400-1920”. Eser, Prof. Dr. Hamza Keleş’in 1996 yılında hazırladığı doktora çalışması. (T.C. Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı) Çalışma, incelediği konuyla ilgili şeyleri içine alan, ilgisiz şeyleri […]

By 28 Şubat 2017 0 Comments Read More →
Vakfiyelerine Göre Yozgat Vakıfları-Doktora Tezi

Vakfiyelerine Göre Yozgat Vakıfları-Doktora Tezi

Enstitü: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Bilim Dalı: Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı Konu: Vakfiyelerine Göre Yozgat Vakıfları (1400-1920) Eser: Doktora Tezi Yıl: 1996 Hazırlayan: Hamza KELEŞ Tez giriş hariç dört bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında Vakfın tarihi ve fonksiyonları, kaynaklar ve araştırmalar (Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndeki Yozgat Vakfiyeleri, Şer’iye Sicilleri, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan […]

By 28 Şubat 2017 0 Comments Read More →
Vakfiyelerine Göre Yozgat Vakıfları  (1400-1920)

Vakfiyelerine Göre Yozgat Vakıfları (1400-1920)

Kitabın ana konusunu Osmanlı imparatorluğu döneminde Anadolu’ya Türk göçleri nedeniyle gelen ve Yozgat ili sınırları içerisinde kalan bölgede 1400-1920 tarihleri arasında tesis edilen vakıflar ve müesseselerinden, belgeleriyle bahsedilmektedir. Bütün bu vakıf müesseselerinin, toplumdaki kurumsallaşmaya ve İslamlaşmaya etkilerinden bahsedilmektedir. Hamza Keleş, medreseler, mektepler, camiler, tekkeler ve zaviyelerin toplumun yapılanmasına etkilerini güzel ve bilimsel bir araştırmayla analiz […]

By 28 Şubat 2017 0 Comments Read More →
Yozgat Vakıfları

Yozgat Vakıfları

Diyarların içinde Bozok (Yozgat) diyarı, hayratların içinde vakfiyeler, bunların ikisini bir araya getirip inceleyen değerli bir insan varmış. Osmanlı zamanından beri Vakıflar Genel Müdürlüğünün arşivinde Yozgat ilinde 708 vakfiye kurulmuş, 278 tanesi Yozgat merkez ve köylerinde diğerleri ise kazalarında bulunuyormuş. Aslında vakıf durmak demekmiş ama hepsi günümüze kadar duramamış. Yozgatlıların çoğu bu kadar vakfiye olduğunu […]

By 28 Şubat 2017 0 Comments Read More →
Yozgat Vakıf Eserleri Araştırması-Hamza KELEŞ

Yozgat Vakıf Eserleri Araştırması-Hamza KELEŞ

Araştırmaya konu olan Yozgat‘ın vakfiyelerine ışık tutan eser: “Vakfiyelerine Göre Yozgat Vakıfları 1400-1920”. Eser, Prof. Dr. Hamza Keleş’in 1996 yılında hazırladığı doktora çalışması. (T.C. Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı). Vakıf, VII. asırdan XIX. asrın sonlarına kadarki evrede İslam ülkelerinin içtimai ve iktisadi hayatında ehemmiyetli rol oynayan dini içtimai […]

By 28 Şubat 2017 0 Comments Read More →