Adnan Korkmaz

Pekin-Sorgun-Londura Tiren Yolu (Yerel Ağızla)

Pekin-Sorgun-Londura Tiren Yolu (Yerel Ağızla)

Cılga yol, toprah yol, sıtabilize yol, garayol, derken Sorgun’un bi yolu daha oldu: Tiren yolu! Bize çoh geç geldi bahma. Vilayetimizin iki gazasına tiren geleli asır oldu. Tirene şimendifer dendiği zamandan buyana tiren var oralarda. Gerçi Sorgunlu hepten de yabancı değal tiren yoluna. Bizim oralarda talebenin saç gonturolu meyşurdur. Gontrolde radara yahalanan uzun saçlar böyükçe […]

Yüksek Hızlı Trene Bindi de Savuştu mu Ola?

Yüksek Hızlı Trene Bindi de Savuştu mu Ola?

Bir gün demiryolunu tamamladılar. Çiçeklerle donatılmış ilk tren Çankırı’nın Çerkeş ilçesine bağlı Atkaracalar köyüne girdi. İdare lambalarıyla, helası dışarıda kerpiç evlerle, bin bir yamalı elbiseler içindeki insanlarla kaynaşan köye…“ ( Edip Cansever-A“dan Z“ye Edip Cansever ) 1920’LER… YERKÖY’E KARA TREN GELDİ “Kara tren Sorgun’dan geçmemişti. Kara tren yetmiş beş kilometre uzaktan Yerköy’den geçiyordu. “1926 yılında […]

Dediler

Dediler

Kuş olsan uçsan varılmaz yoldan. Adı sanı meçhul yaban elden. Farksızmış her şeyi yıkan selden. Bir salgın illet çıktı dediler. Dünyayı durmadan dolaşırmış. Büyük küçük herkese bulaşırmış. Cümle alem aciz, şaşırmış. Bir salgın illet çıktı dediler. Pek zalimimiş, kasdı canaymış. Dertlere dert katmaktan yanaymış. Şöhret olmuş, adı; Korona’ymış. Bir salgın illet çıktı dediler. Haller perişan, […]

Sorgun Hükumet Konağının Tarihçesi

Sorgun Hükumet Konağının Tarihçesi

Sorgun, 26 Haziran 1926 tarih, 404 sayılı Resmi Ceride’de (Resmi Gazete) yayınlanan 877 sayılı Teşkilatı Mülkiye Kanunu ile idari teşkilatta kaza (ilçe) olarak yerini almıştır (26 Haziran 1926 tarih, 404 sayılı Resmi Ceride) SORGUN ESKİ HÜKUMET KONAĞI 1926-1955 Arası Sorgun Eski Hükumet Konağı: Sorgun Eski Hükümet Konağı ile ilgili Prof. Dr. Rauf Yücel’in anlatımları; Binanın, […]

Sorgun Azot (Kimyevi Gübre) Fabrikası

Sorgun Azot (Kimyevi Gübre) Fabrikası

  “ Sorgun Gübre Tesisleri inşaatından 10.08.1977 tarihi itibariyle bir görünüş.” (Fotoğraf: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AĞIR SANAYİ 1977 adlı kitap ) SORGUN AZOT FABRİKASI (Sorgun Kimyevi Gübre Fabrikası ) “Ağır sanayi temeli olmadan uzun vadede hiçbir şey mümkün değildir. Büyük Hint istatistikçisi Mahalanobis’in verdiği bir misali ele alalım. Hint nüfusunun her yıl beş […]

By 1 Mayıs 2018 0 Comments Read More →
Azot Fabırgası (Yerel Şiveyle)

Azot Fabırgası (Yerel Şiveyle)

Moturun motur olduğu zamannarda bizim oranın koylerinden birinde adamın biri, gağnıdan, at arabasından soğna borç harç ilk defa motur sağıbı olmuş. Gasabadan aldığı moturu ahşamüstü koyüne gotürmüş. Çatal gapıyı açtırıp moturu havluya ağlemiş. Ahşam telaşesindeki hane halgı birdenbire garşılarında bi motur gorüncü ne yapacağını şaşırmış, gozlerine inanamamış, “Sayı bu motur bizim mi ?” diyerekden sora […]

By 1 Mayıs 2018 0 Comments Read More →
Arabaşı … Arabaşı… Arabaşı… (Yerel Şiveyle)

Arabaşı … Arabaşı… Arabaşı… (Yerel Şiveyle)

Gış hafifden gendini gösterip de havalar soğumaya gorsün. Millet bi arabaşı lafı dutturur. Hemen her yerde herkesin dilinde bi arabaşı lafı alır yürür. “Arabaşının tam zamanı”, “Tam arabaşı vahti”,  “Soğuhlar da düşdü. yapan olsada bi arabaşı yutsah”, “ Şurda bi arabaşı olsa ne zollu olur” gibisinden türlü türlü arabaşı lafı… Varsa yohsa arabaşı! Hahları da […]

By 28 Şubat 2018 0 Comments Read More →
Avaralıh (Yerel Şiveyle)

Avaralıh (Yerel Şiveyle)

Boş adam, avara adam mesleğidir avaralıh. Harman hasıl galhdıhtan soğna başlar çoğuncası. Köy meydanına bahan bi duvarın önünde ahrenneriynen saatlerce sohbet edip beklemek, işten guçden kesilen ahalinin en sevdiği faaliyetlerin başında gelir. Her  meslağan gendine gore inceliği zorluğu vardır. Golay iş dağaldir ayah üstü saatlerce durmah. Yorulunca dizleri gırıp çömelmek, dizlerin feri azalınca ayağa galhmah […]

By 1 Şubat 2018 0 Comments Read More →
Biliyon mu? (Yerel Şiveyle)

Biliyon mu? (Yerel Şiveyle)

Esgi zamannarın birinde adamın biri gayığınan garşıdan garşıya geçerken gayıhçıyı soru yağmuruna dutup;  şu mevzuyu biliyon mu, bu mevzuyu biliyon mu, deyin soru soruyo, gayıhçı da her soruya bilmiyom diye cevap veriyomuş. Gayıhçı “bilmiyom” dedikçe, adam gayıhçıya  “Vah vah, desene gitti ömrüyün yarısı!” diyomuş. Yolcuğun bi yerinde denizin dalgaları yuğselip gayığı sallayıp devirecek gibi olunca; […]

By 1 Aralık 2017 0 Comments Read More →
Bacılıh Gardaşlıh (Yerel Şiveyle)

Bacılıh Gardaşlıh (Yerel Şiveyle)

Yohluğun kolgesi düşer bizde her şeye. Bacılıh gardaşlıh da yohluğun kolgesinde geçer. Zabah açıp öğlen solan ömürsüz bi çiçek gibidir bizde bacılıh gardaşlıh… Aynı havluda yaşanan çocuhluhda açar, havludan çıhıp eşiği geçince de solar. Eşiğin ardı gurbettir. Eşiği geçen bacı gardaş el olur. Herkesi can evinden vurur yohluh. Gendi canına düşer herkes. Geçim derdi, çoluh […]

Yiğenim (Yerel Şiveyle)

Yiğenim (Yerel Şiveyle)

Yiğenim, önce selam soğna kelam denilmiştir. Ben de mektubuma başlamadan önce üzerime düşen selamı iletirim. Yiğenim, hasret dolu mektubunu aldım. Ziyadesiyle memnun oldum. Sağol, varol. Bizi sual eden de olursa hamdolsun canımız sağdır. Yiğenim, kestane kebap acele cevap diyerek son verdiğin mektubuna cuvabımız gecikti gusura galma. İş guç elimiz dağmedi. Yiğenim nasılsın, halın keyfin nasıl? […]

Dert Söyletir

Dert Söyletir

“Para … para… para…”  deyin meşur bi  lafı olan Napolyon’un, “toprahlarınız gaderinizdir” deyin bi lafı daha varımış. Doğup büyüdüğümüz toprahların, yani bizim gaderimiz  garemetliliktir. Biz de her şey zordur, her şey biraz eksik her şey yarımdır. Çünkü yohluh vardır işin içinde. Bi işin içine yohluh girmeye gorsün. Her şeyi eksiltir, her şeyi zorlaşdırır. Bizim oranın […]

By 1 Haziran 2017 0 Comments Read More →
Bir, İki, Üç

Bir, İki, Üç

Birinci cilt, ikinci cilt derkene Rauf Hoca’nın anılarının üçüncü cildi de gozünü garardıp, azmedip ohuyacahlar için yayınnandı. (Prof. Dr. Rauf  Yücel / Sorgun’dan Çıktım Yola / Anılar 3) Gozünü garardıp, azmedip ohuyacahlar için dememiz şundan; sahlamanın gerağ yoh, bizim oranın adamı ohuma yazmaya bek vakit ayıramaz. İki cızı mektuptan ibarettir tüm ohuma yazma işi bizim […]

By 1 Mayıs 2017 0 Comments Read More →
Nağme Söyle Alana / Gulağında Galana

Nağme Söyle Alana / Gulağında Galana

Dem Bu Demdir BOZOKNAĞME Yozgat’a Güzelleme, (S. Burhanettin Kapusuzoğlu/Ötüken Neşriyat A.Ş., İstanbul, Kasım 2015, 378 Sayfa) Kitap, ismiyle müsemma Bozok’tan nağmeler gabilinden bi çalışma. Nağme nağme Yozgat var eserde. S.Burhanettin Kapusuzoğlu’nun Yozgat tarihiynen alahalı bi çoh çalışması var. Bi çoh kitabı  yayınnandı. Nevi şahsına münhasır bi tarihçiliği var; hem yazılı gaynahlardan yararlanıyo hem de yaşıyan […]

By 1 Nisan 2017 0 Comments Read More →
En Güvenilir Kaynaklardan Yozgat’ın Beş Asrı

En Güvenilir Kaynaklardan Yozgat’ın Beş Asrı

Yozgat şehrinin beş asırlık geçmişine, en güvenilir tarihi kaynakları arasında kabul edilen vakfiyeler ile ışık tutan bir eser: “Vakfiyelerine Göre Yozgat Vakıfları 1400-1920”. Eser, Prof. Dr. Hamza Keleş’in 1996 yılında hazırladığı doktora çalışması. (T.C. Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı) Çalışma, incelediği konuyla ilgili şeyleri içine alan, ilgisiz şeyleri […]

By 28 Şubat 2017 0 Comments Read More →
Öz Ağlar Göz Ağlar

Öz Ağlar Göz Ağlar

Şairler, ozanlar, yürekleri yangılı insanlardır. Onların yürekleri bir yangın yeridir. Öz ağlamazsa göz ağlamaz derler. Şiirler, şair ve ozanların gözyaşıdır. Suların Sevdası (Aydan Matbaası / Mayıs 2016 / Ankara) adlı şiir kitabı okunduğunda İsmail Büyükerol’un yüreğinin de bir yangın yeri olduğu anlaşılmaktadır. Suların Sevdası, öğretmen bir şairin kitabı. Şiirlerde arı duru bir dil kullanılmış. Duygular […]

By 1 Şubat 2017 0 Comments Read More →