Yazılar

Neler Çıhmış!

Neler Çıhmış!

Bizim oralarda, ayda yılda bi çıhtıhları alışverişten dönen gadınlar, çarşı bazarı annatmaya “Neler çıhmış?” cümlesi ile başlarlardı. Dünya da iki üç asırdır bi gasabanın bi çarşısı gibi olmuş. Birileri çarşıya boyna bi şey getiriyo tüm dünya eli mahkum alıyo. Satıcılar en son İnterneti sürdüler çarşıya… Temsilde hata olmasın: İnternet aşureye benziyo. Şöylekine; içinde yoh yoh! […]

By 1 Haziran 2016 0 Comments Read More →
Başımızı Öne Eğdik

Başımızı Öne Eğdik

  Hani atlasta ana karalar vardır, onların yanında yöresinde çıkıntılar, küçük adalar yer alır ama dünya belli ana karalardan oluşur. İşte bu sefer birkaç ana karadan bahsedip sonra atlasın bütününü birlikte görelim istedim. BİRİNCİ ANA KARA: ZİHİNSEL HEDEFLEME “Yeni Dünya” kavramı ilk kez kullanıldığında Birinci Dünya Savaşı planlanıyor ve İngiltere artık düzenin böyle gitmeyeceğini Osmanlı’nın […]

By 1 Haziran 2016 0 Comments Read More →
En Büyük İcat

En Büyük İcat

Ateş, su, hava ve toprak. Ardından da İnternet! Çağımızın en büyük buluşu. Gerçekten hayatın her alanına hızlı bir giriş yaptı İnternet. Ne de çok kullananı varmış. Acaba İnternet yokken ne ile vakit geçiriyormuş insanlar? Şu an Dünya’da bir gün İnternetin olmadığını tahayyül bile etmek istemiyorum. Evet, hayatımızı kolaylaştırdı İnternet. Çoğu sektör İnternetin içine gömülü hale […]

By 1 Haziran 2016 0 Comments Read More →
İnternetin Eğitime Faydaları

İnternetin Eğitime Faydaları

Bir maddenin üretim sürecinden geçerek kullanılır hale gelmesiyle ilgili bilgi ve sürece teknoloji denir. Bu süreçten sonra üretilen her türlü ürüne teknolojik ürün denir. Teknoloji sürekli gelişmektedir. Gelişen bu teknoloji hayatımızı kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır. Bu teknolojilerden biride bilişim teknolojisi ve İnternettir. Bu teknoloji eğitimden sağlığa, savunmaya, ulaşıma, iletişime kadar daha bir çok alanda hayatımızı kolaylaştırmaktadır. […]

By 1 Haziran 2016 0 Comments Read More →
Son Kale

Son Kale

Kavramlar üzerine fikir yürütebilmek için öncelikle söz konusu kavramlara ilgili doğru bilgiye sahip olmak gerekir. Bu aslında temel bir ilmi prensiptir. Bilimsel yaklaşımın metodolojisi de bunu gerektirir. Bu nedenle söze bu yazımızda değineceğimiz emperyalizm ve sömürgecilik kavramlarının ne anlama geldiğiyle başlamakta fayda var. Türkçe’ye Avrupa dillerinden (Fransızca: imperialisme, İngilizce: imperialism) giren emperyalizm Türk Dil Kurumu […]

By 1 Mayıs 2016 0 Comments Read More →
Aynı Hamam Aynı Tas

Aynı Hamam Aynı Tas

Mevzu yüksek perdeden: Dünyanın dirliği düzeni. İnne deliğinden Hindistan’ı seyredeciğik. Manzarayı umumi şu: Aynı hamam aynı tas. Batı cephesinde değişen bi şey yoh! Ağalar dünyayı parsellemiş. Paşa gonülleri nereyi istiyosa atlarını orıya sürüyolar. Alıyolar satıyolar. Yahıyolar, yıhıyolar. Dünyanın başına bela olmuş, ali gıran baş kesen kesilmişler. Zorbalıhlarının haddi hesabı yoh. Tekmil işleri, yalan dolan, hile […]

By 1 Mayıs 2016 0 Comments Read More →
Küreselleşme, Emperyalizm ve Türkiye

Küreselleşme, Emperyalizm ve Türkiye

Emperyalizm kelimesi kulağıma hiçbir zaman hoş gelmemiştir. Bunun temelinde belki de hiçbir zaman sömürü kültürünü benimsememiş bir milletin bireyi olmam yatıyor olabilir. Ancak bu kavramı sevmiyor ya da kulağıma hoş gelmiyor olması sömürüye uğramadığımız anlamına gelmiyor. Küresel dünyada, kapitalizm sistemine dayalı ekonomilerde sömürünün olmaması düşünülemez. Zaten küresel sistem ve kapitalizm, sömürü ya da emperyalizm üzerine […]

By 1 Mayıs 2016 0 Comments Read More →
Üretmeyen Sömürülür

Üretmeyen Sömürülür

Emperyalizm veya yayılmacılık, “bir devletin veya ulusun başka devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunmaya çalışması” olarak tanımlanmaktadır. Etkileyen devlet, etkilenen devletin kaynaklarından “yararlanma” amacını gütmektedir. Emperyalizm kavramının kullanımı 1870’lerde İngiltere’de yaygınlaşmıştır. Başbakan Benjamin Disraeli’nin sömürge imparatorluğunu güçlendirme ve genişletme politikalarını tanımlamak için emperyalizm kavramına başvurulmuştur. Böylece “emperyalizm”, “sömürgecilik”le eş anlamda kullanılmaya başlanmıştır. Bu yaklaşıma göre emperyalizm; “gelişmiş […]

By 1 Mayıs 2016 0 Comments Read More →
Emperyalizme Direnmek

Emperyalizme Direnmek

Emperyalizm, gücü ya da devlet yönetimini sınırların ötesine genişletme siyasetidir. Sözlük anlamı hâkim olmak hükmetmek anlamlarına gelir. Yani sömürgecilik kavramı ile aynı anlama gelmektedir. Çünkü sömürgeci ülkeler,  sömürdükleri ülkeler üzerinde hâkimiyet kurmuşlardır. İki kavram günlük konuşmada genellikle birbirinin yerine kullanılmaktadır. Çünkü ikisinde de bir devletin kendi sınırları dışındaki halklar ve devletler üzerinde, onların rızası olmaksızın, […]

By 1 Mayıs 2016 0 Comments Read More →
Mananın Sömürülüşü

Mananın Sömürülüşü

Alanım dışındaki bir konuda yazmanın sıkıntısı ile boğuşuyorum. Dişe dokunur birkaç cümle yazmanın çaresizliği, bir oyunun parçası olduğunu fark etmiş olmanın vermiş olduğu kızgınlığı da beraberinde yaşıyorum. Oyun şu; yıllar yılı hep bir meslek sahibi olmanın gerekliliği üzerine birçok hatırlatmalar yaşadık. “Mesleğini eline al, devlette de kendine yer bul, bir evin bir araban olsun, rahat […]

By 1 Mayıs 2016 0 Comments Read More →
Zihinsel Kanser: Emperyalizm

Zihinsel Kanser: Emperyalizm

Bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılmasına EMPERYALİZM deniyor. En azından Türk Dil Kurumunun konuyu tanımlaması böyle. Şimdi bu çerçeveden baktığınızda gözlerinize inanamayacaksınız. “Her şey mi emperyalizmin ürünü, hangi ülkeler emperyalist?” “Emperyalizmin dini ve ahlaki tarafları var mı?” gibi onlarca sorunun, yüzlerce meselenin aslında bir “düşünce ve eylem […]

By 1 Mayıs 2016 0 Comments Read More →
Aşk ve Bahar | Şaban ÇETİN

Aşk ve Bahar | Şaban ÇETİN

“Ko çogalsun ruhun üstinde perîşân zülfün Çün kim eyyâm-ı bahâr olıcak artar sevdâ “ Necâtî Beg Cemre düşer ilkin havaya, sonra suya ve toprağa. Derler ki; “cemre kor durumundaki ateştir”. Düştüğü havayı, suyu ve toprağı ısıtır; bir cûş-u huruş başlar tabiatın sinesinde ve her şeye sirayet eder. Bir kıpırtı, bir heyecan ve bir esrarlı helecan olur sarar […]

Yüz Yüze

Yüz Yüze

Kuruluşu, çalışma usulü ve faaliyetleriyle kendine has bir oluşum olan Sorgun Düşünce Kulübü (SDK), aralıksız 100. toplantısını gerçekleştirdi. Bir başka ifadeyle 100. ayını doldurdu. Biz üyelerin çoğunun bile başlarda öngörmediği ve hatta inanmadığı önemli bir kilometre taşını geride bıraktık. Oluşumun devamlılığı adına içeriden ve dışarıdan yönelen tüm “acabaları” artık ortadan kaldırdığımızı düşünüyorum. Zaten SDK’nın en […]

By 1 Nisan 2016 0 Comments Read More →
Yüzbin Kere Maşallah

Yüzbin Kere Maşallah

Yüzleri yoh gaybetleri var golay iş dağal yaptıhları. “Garada gemi yüzdürmek” onların yapdığı iş. Dile golay bir ay değal, beş ay değal, yüz ay! Hemi de nası yüz ay? Hiç ahsatmadan, hiç ara vermeden, arha arhıya yüz ay! Garman çorman olmuş hayat şartları yüzünden ahraba ahrabayınan gorüşemez duruma düşmüş. Geçim gaylesinden herkesin yüzünden düşen bin […]

By 1 Nisan 2016 0 Comments Read More →
Dostluk İttifakla İnşa Edildi

Dostluk İttifakla İnşa Edildi

Yüz bin kere maşallah! Bir hakkı teslim benimkisi… Sadakate,  istikrara, samimiyete, hoşgörüye ve bir ideale ağır ağır yürüyenler için… Her ay mütemadiyen bir araya gelen üç beş gönül adamının yüzüncü kez bir araya gelmesine meftunum. Aynı şeyi gördüğümüz ama farklı anladığımız, dostluğun ortak ölçüsü saatler yüzüncü kez gösterdi kıt görüneni. Kahramanlar meydanlarda, manşetlerde, makamlarda dursun. […]

By 1 Nisan 2016 0 Comments Read More →
Nice 100. Buluşmalara

Nice 100. Buluşmalara

Toplumsal yaşamın en önemli gereklerinden birisi bir araya gelmek, hatta son dönemler de bir araya gelebilmektir. Evet toplum olarak birbirimize yabancılaşıyor ve birbirimizden uzaklaşıyoruz. Artan nüfusa rağmen bir türlü bitmeyen yalnızlıklar… Peki, bir sivil toplum kuruluşu olarak Sorgun Düşünce Kulübü 100. toplantısına nasıl ulaştı? Tabi ki kolay ulaşmadı. Çileli ama zevkli buluşmaların ürünü 100. buluşma. […]

By 1 Nisan 2016 0 Comments Read More →