Yazılar

Bilgi Çağı’nı Anlamak…

Bilgi Çağı’nı Anlamak…

Bilgi Çağı; 20. yy. ikinci yarısından itibaren başlayan, ABD, Japonya ve Batı ülkelerinin öncülük ettiği bir çağdır. Gelişmiş ülkeler olarak karşımıza çıkan bu ülkeler, Sanayi Çağı’nın etkisini hızlı bir şekilde üzerinden atıp, Bilgi Çağı’nın önemli enstrümanlarını geliştirerek dünyaya yön vermeye başladılar. Başlayan, icat eden, üreten ve geliştiren bu ülkeler olunca da ister istemez dünyaya yön […]

By 28 Şubat 2014 0 Comments Read More →
Üretim: Ne için? Kim için? Ne kadar?

Üretim: Ne için? Kim için? Ne kadar?

Üretim denilince ilk akla gelen kavram nedir? Herkes buna farklı cevaplar verebilir. Ancak, benim ilk aklıma gelen üretimin karşıt kavramı olan tüketim olmaktadır. İktisat teorisi insan ihtiyaçlarının sınırsız olduğu ve sınırlı olan kaynaklarla sınırsız ihtiyaçların nasıl karşılanabileceği üzerine kuruludur. Evrende herşeyde bir denge sözkonusudur. İktisat teorisinde de denge arz (üretim) ile talebin (tüketim) birbirini karşıladığı […]

Zincirin Son Halkası: Ürün

Zincirin Son Halkası: Ürün

Ürün, görünmez bir zincirin son ve görünür halkasıdır. Sermaye, mülkiyet, siyaset, eğitim, bilim, teknoloji ürüne ait görünmeyen halkalardır. Ürün buz dağının görünen yüzüdür. Televizyon, bilgisayar, telefon, araba ve aklınıza gelebilecek her türlü ürün ile kullanıcı düzeyinde kurulan ilişki ürünün görünen yanı ile buz dağının görünen yüzü ile kurulan yüzeysel bir ilişkidir. Ürün ile kullanıcı düzeyinde kurulan yüzeysel ilişkide, ürüne ait görünmez […]

Üretimden Tüketime Giden Yolda Toplum Ya da Biz

Üretimden Tüketime Giden Yolda Toplum Ya da Biz

Üretimin temelinde ihtiyaçlar yatar. Yani üretimde ihtiyaçlar belirleyicidir. İktisadi anlamda ihtiyaç, en basit anlamıyla karşılanmadığında insana acı elem veren, karşılandığında ise yerini hazza bırakan kavramdır. Üretim ise ihtiyaçları karşılamak üzere üretilen mal ve hizmetlerin bütünüdür. Üretimde esas amaç ihtiyaç sahiplerine fayda sağlamak, yani fayda üretmektir. Peki ya fayda nedir? Fayda, ise insan ihtiyaçlarını karşılayan her […]

Üretimi Teşvik Et, Tüketimden Vazgeçir!

Üretimi Teşvik Et, Tüketimden Vazgeçir!

İnsanı yaratan, dünyaya gönderip neslini çoğaltan Allah, herhalde o insanı manasız ve gayesiz yaratmamıştır. Hayata boş yere göndermemiştir. Her şey tam iken bir şey eksikti. O da insandı. Zaten insan yaratıldıktan sonra her şey bir anlam kazanmadı mı? Şöyle bir düşünelim koskoca ovalar, vadiler, göller, denizler, yeşillikler bütün güzellikler var, ama insan yok. Issız, sessiz […]

Üretmek ve İnovasyon

Üretmek ve İnovasyon

Üretmek ve tüketmek insana has bir özelliktir. Önemli bir zihinsel süreçtir. Sağ ve sol beynin koordineli bir şekilde çalışmasının sonucu üretim (mal ve hizmetler) olabilmektedir. En zor olanı ise üretmektir. Tüketmek sadece bir emeği içinde barındırırken üretmek birçok alanda zihinsel gezintiler sonucunda somutlaştırmayı gerektirir. Üretmek denince psikoloji alanında önemli bir yeri olan Maslow’dan bahsetmeden geçemeyeceğim. […]

2013 Nüfus Sayımı Sonuçları Üzerine…

2013 Nüfus Sayımı Sonuçları Üzerine…

Sorgun Düşünce Kulübü olarak geçtiğimiz yıl Nisan ayı dosyasını “Nüfus & Göç” konusuna ayırmış; 2012 sonu sayım verilerinden hareketle göç olgusunu sebep ve sonuçlarıyla incelemiştik. Bu çalışmada, Yozgat nüfusunun son 4 yılda yıllık ortalama 10,000 civarı azaldığı ve ilimizin bu 4 yıllık dönemde Türkiye’de nüfusu en çok azalan il olduğu gerçeğine özellikle vurgu yapmış; bu […]

Zor Zamanda Düşünmek

Zor Zamanda Düşünmek

George Orwell’in “1984” adlı futuristik romanı, totaliterlikte çok aşırıya gitmiş bir yönetimin, kendi kurulu düzenini devam ettirme adına vatandaşlarına uyguladığı akıl almaz baskıları; teknolojinin de yardımıyla bireylerin sadece eylemlerini değil, düşüncelerini de takip ve kontrol ettiği, böylece düşünce suçu (!) işleyenleri anında cezalandırdığı, en yakınınızın bile sizi kolaylıkla ispiyonlayabildiği için kimsenin birbirine güvenmediği acımasız bir […]

Düşünmek Zordur

Düşünmek Zordur

Düşünmek zordur. Üniversite mezunu bir genç felsefe kürsüsüne asistan olmak için başvurur. Felsefe hocası asistan adayına felsefi kitaplar okuyup okumadığını sorar. Asistan adayı hiç felsefi kitap okumadığını söyler. Hoca şaşırarak, neden felsefe bölümüne başvurduğunu sorar. Asistan adayı: “Hocam ben çok düşünürüm” der. Felsefe hocası asistan adayına: “Oğlum sen düşünmüyorsun. Sen hayal kuruyorsun. Düşünme kavramlarla olur” […]

Düşünce ve Akıl

Düşünce ve Akıl

Kâinat deterministik bir düzene sahiptir. Madde bağlamıyla varlığın idrakinde bu düzene sahip olan sebep sonuç ilişkisi, insan nazarında düşüncenin varlığını zorunlu kılmaktadır. Varlığın maddesel buutuna vukufiyet, düşünsel ihtiyacı doğurmaktadır O halde “düşünce” nasıl oluşur ve “akıl” ile ilişkisi nedir? Biyolojik yaklaşımla düşüncenin, beyinsel bir faaliyet olduğu bilinir. Algılarla insan beynine gelen bilgi, şekil ve kavramlardan […]

Soyut İşlemsel Dönem: Düşünmek

Soyut İşlemsel Dönem: Düşünmek

İnsanı bütün canlı âleminden ayıran en temel özelliğidir; düşünmek… Bir kuş, dünyaya geldiği andan ölümüne kadar programlanmış bir şekilde dizayn edilmiştir. Ekstra bir gelişmeye müsait değildir. Ancak insan böyle midir? İnsan, anne rahminden başlayarak ölümüne kadar gelişen ve değişen bir yapı içerisindedir. Her yaşadığı deneyim, yaşanacak deneyimlere yüklenen anlamları belirleyecek şekilde bir etkiye sahiptir. Her […]

Düşünce Nedir?

Düşünce Nedir?

Düşünce: “Dış dünyanın insan zihnine yansıması, Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea, gibi kavramlar” diye tanımlanmaktadır.  Descartes ‘düşünüyorum öyleyse varım’ der. Aristoteles’e göre insanı hayvandan ayıran esas düşüncedir. Kant’a göre düşünmek yargı­lamaktır. Locke, düşünmeyi ruhun kendi üstü­ne yönelerek kendi işlemleri […]

Düşünmek ve Düşünce

Düşünmek ve Düşünce

Mailime baktığımda Aralık ayının konusunun düşünce ve düşünmek olduğunu gördüm. Ve başladım düşünmeye… Düşünce ve düşünmek nedir? Doğru düşünmenin kıstası nedir? Neden insanlar farklı düşünür? Bu soruları sorarken öğretmenliğe başladığım ilk yılları hatırladım. O sene Bakırköy’de yaşıyordum. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin önündeki ‘’düşünen adam’’ heykeli aklıma geldi. Yoksa dedim tüm düşünenler burada mı? […]

Düşünmek…

Düşünmek…

Düşünmek bir amaç dâhilinde ya da amaçsız bir şekilde gerçekleştirilen zihinsel bir süreçtir. Genelde bir problemin çözülmesi ya da bir kararın verilmesi durumunda sıklıkla düşünürüz. Düşüncenin kendi içerisine sınıflandırmaları vardır. Mantıklı (mantıksız) düşünme, somut- soyut düşünme, bilinçli-bilinçsiz düşünme, gerçekçi-hayalci düşünme vb. Aslında akıl sahibi her insanın yaratılışının bir gereğidir düşünmek. Çocukluktan tutunda ömrün sonuna kadar […]

Neden Özgün Değerler Üretemiyoruz?

Neden Özgün Değerler Üretemiyoruz?

“Medeniyetimiz neden yeni ve özgün değerler üretemiyor?” sorusu – en azından bunu sorun edenler için – uzunca zamandır kafaları meşgul eden ve cevabı aranan bir sorudur. Bu sorunun çok kolay bir cevabı olsaydı belki de sorun da çoktan çözülmüş olacaktı ama öyle değil maalesef. Osmanlı’nın son dönemlerinden günümüze kadar ilim, kültür, düşünce,  sanat, estetik ve mimaride […]

Artık Kasap Devri Kapanmalı!

Artık Kasap Devri Kapanmalı!

Bir eğitim öğretim dönemine daha girmiş bulunmaktayız. Ülkemizdeki eğitim kurumlarının sorunlarına rağmen, geleceğimizi emanet ettiğimiz, güzel işler yapacak nesilleri yetiştirmek için bütün eğitim camiası mensupları görevlerinin başındadırlar. Zor bir işle uğraşan meslektaşlarıma başarılar diliyorum.   Evet, eğitim sistemimizin baştan aşağı değişmesi gerekmektedir. Bu değişimle ilgili sinyaller alıyoruz. Umarım beklenen gelişmeler olur da içe dönük yetişen neslimizi […]