Şaban Çetin

Yozgatlı Fenni Divanı

Yozgatlı Fenni Divanı

Yozgat şuarasından, ehlinin tensibine göre en önde gelenlerinden, hatta birincisi Mehmed Said Fennî. Eseri, hak ettiği ilgiyi, onu Fennî olarak var eden muhitinde bile göremeyen usta bir şair. Bu ilgisizlik, kendi çağı için değil elbet. Zira divanını bir kadirşinaslık numunesi olarak, büyük emekler harcayarak hazırlayıp yayımlayan, Yozgatlı münevver Ali Şakir Ergin Bey’in belirttiği üzere – […]

By 1 Aralık 2020 1 Comments Read More →
Yozgatlı Hüznî/Hizbî

Yozgatlı Hüznî/Hizbî

“Âşık-ı didarız sâkii devran Râh-ı hakikate olmuşuz revan Bizi sorarlarsa var söyle ihvan Namım Hüznî Yozgat şuarasından” O, güzelin cemaline, mutlak güzelin tecellisine âşık; devranın sâkii (gönüllere aşk şarabı dağıtan); hakikat yolunun yolcusu; kardeşlerinden kendisini soranlara “Yozgat şairlerinden Hüznî’dir” diye cevap verilmesini isteyen “Külbe-i Ahzan (Hüzünler Kulübesi) sakinlerinden Hüznî Baba’dır. Hüznî, 1879 yılında Aşağı Nohutlu […]

Irmağa Dönüş | Şaban ÇETİN

Irmağa Dönüş | Şaban ÇETİN

Yolcular, kırık dökük bir vesaitten birer birer indiler, öğlen vaktiydi. Arabadan en son o indi. Kendisi gibi askerden dönen bir kişi daha vardı yolcular arasında. Kucaklaşarak vedalaştılar. Artık Köhne’deydi (Sorgun). Kısa zamanda kendisiyle beraber gelenlerden kimse kalmadı arabanın durduğu meydanda. Ama o tahta bavul elinde sağa sola bakındı bir süre, Salih Paşa Camii’nin taş duvarlarına […]

Kitap İncelemesi: “Sorgun Güzellemesi”

Kitap İncelemesi: “Sorgun Güzellemesi”

Klasik edebiyatımızda bir şehirden, o şehrin güzelliklerinden ve o şehri yücelten, güzelleştiren kimselerden bahseden eserler/şiirler vardır; şehrengiz denilir bu eserlere. Edebiyatımızda Mesihî ve Zâtî’nin Edirne Şehrengizleri ile başlayan bu gelenek bize kırkın üzerinde şehrengiz kazandırmıştır. Şehrengiz kelimesinin o kadar hoş tedaileri vardır ki; şehrengiz mi bir şehrin güzellikleri ve güzellerini anlatır, yoksa herkes için sıradan […]

By 1 Kasım 2018 0 Comments Read More →
Ve Yemekler De Bozuldu

Ve Yemekler De Bozuldu

“İş başına geçti mi yeryüzünde, içine kadar fesad vermek hars u nesli (ekinleri ve zürriyetleri) helak etmek için sa’yeder (çabalar durur). Allah da fesadı sevmez.” Bakara:205 Bir vesile ile Yozgat yemek kültürü üzerine yazı yazma gereği hâsıl oldu. “Neler yazabilirim?” diye düşündüm. Çoğu meselede yapıldığı üzere, hiçbir şey olmamış gibi, güzelleme babında birçok şey yazılabilirdi. […]

By 28 Şubat 2018 0 Comments Read More →
404 | Şaban ÇETİN

404 | Şaban ÇETİN

1980’li yılların başlarıydı. Sahibi Uğur Özen’le birlikte topu topuna on dört çalışanı bulunan kara fırının ismi, yetmişli yıllarda ülkemizde kısmen de olsa revaç bulan sanayileşme gündeminden mülhem olacak ki “Uğur Özen Ekmek Fabrikası” konulmuştu. Mütevazı ve babacan tavırları olan Uğur Bey de çalışanlardan biri sayılırdı. O yıllarda henüz işveren ve işçi arasındaki ayırım bugünkü kadar […]

Tarih Bilinci

Tarih Bilinci

Bezm-i elest eleğinden elendim Belî didim belâsına belendim TÜRÂBΠ                                                                                             […]

By 30 Kasım 2017 0 Comments Read More →
Robot Sofya | Şaban ÇETİN

Robot Sofya | Şaban ÇETİN

“Eylesen tûtiye ta’lîm-i edâ-yı kelimât  Sözü insân olur ammâ özü insân olmaz” Fûzûlî   Belki de Devleti Âliyye’nin sürekli batıya dönük ilerleyişi ile sıkışan Batı’da bir çıkış/çözüm zaruretinin doğup düşünceyi tahrik etmesi ve düşüncenin hareketlenmesiyle ortaya çıkan gelişmeler, tarihin seyrinde önemli dönemeçleri, sıralı olarak, meydana getirdi. Cemil Meriç’in ifadesi ile: ”Zorlanmadan, mecbur kalmadan düşünmez insan.”  […]

Şehir Mektubu | Şaban ÇETİN

Şehir Mektubu | Şaban ÇETİN

Rûmdur yüzün gözün Aydın Karasi kaşlarun Leblerün Mısr-ı melâhat kara zülfün Şâmdur Taşlıcalı Yahyâ   Kadim edebiyatımızda bir şehirden, o şehrin güzelliklerinden ve o şehri yücelten, güzelleştiren kimselerden bahseden eserler/şiirler vardır; şehrengiz denilir bu eserlere. Edebiyatımızda Mesihî ve Zâtî’nin Edirne Şehrengizleri ile başlayan bu gelenek bize kırkın üzerinde şehrengiz kazandırmıştır. Benim zihnimde şehrengiz kelimesinin hoş […]

By 18 Eylül 2017 0 Comments Read More →
Tipideresi; Köyün Ölümü | Şaban ÇETİN

Tipideresi; Köyün Ölümü | Şaban ÇETİN

“Orda bir köy var, uzakta, O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de, tozmasak da O köy bizim köyümüzdür” Kutsi TECER   Cumhuriyetle beraber ne çok görev yüklenmişti köye ve köylüye. Gelişmeye ve modernleşmeye dair bütün umutlar/hayaller köy ve köylü üzerinde temerküz ediyor, makûs talihimizi ikbale tebdil edecek bütün tasavvurlar köy ve köylü üzerinden kuruluyordu. Hatta bu […]

By 4 Ağustos 2017 0 Comments Read More →
Formasyon Yollarında – Türküler | Şaban ÇETİN

Formasyon Yollarında – Türküler | Şaban ÇETİN

Otoparktan yürüyüp, metroya inmek üzere asansöre yöneliyorum. Birazdan asansöre bineceğim, önce Türkçe, sonra İngilizce olarak “kapı kapanıyor”, “kapı açılıyor” şeklinde uyarılarda bulunacak dijital hanımefendi. Asansörden metroya giden uzun koridora çıkacağım. Yukarıdaki gün yüzü gören âlemi, bir yığın telaşeyi, hercümerci geride bırakıp kuyuya düşer gibi yerin altına inerken koridorun öbür ucunda hangi nağme karşılayacak beni. Hangi […]

Staj | Şaban ÇETİN

Staj | Şaban ÇETİN

23 yıl evvel liseden mezun olmuş birisi olarak Pedagojik Formasyon kapsamında gönderilmiş olduğum okula gitmek üzere yola çıkıyorum. Zihnimde, lise yıllarımdan staj yapacağım liseye uzanan hayal ve hatıra karışımı bir yığın düşünce, biraz da endişe var. Kafamın içinde yer değiştiren hatıra ve hayallerin oyalaması ile yolculuğun seyrinden bihaber okulun önünde buluyorum kendimi. Avlu kapısının önünde […]

“Eseoğlu” | Şaban ÇETİN

“Eseoğlu” | Şaban ÇETİN

Devleti Aliyye’nin son dönemi edebiyatçılarımızdan, hikâyeleriyle tebarüz etmiş olan merhum Ömer Seyfettin’inin küçük bir hikâye kitabı var: Yalnız Efe. Milli Eğitim Bakanlığı’nın “100 Temel Eser Projesi” kapsamında olduğundan ilk ve orta öğretim çağlarındaki talebelerin umumiyetle okumuş olduğunu düşünmek istiyorum.  Kitabı ortaokul çağlarımda okuduğumu sanıyorum ancak şimdi okuduğumda zihnimde o zaman açılmamış olan kapıların açıldığını, efkârımı […]

By 10 Şubat 2017 0 Comments Read More →
Çamlıca | Şaban ÇETİN

Çamlıca | Şaban ÇETİN

“Çamlıca’nın en yüksek yerinde bir perinin Işıktan heykelini nakşettim ufuklara… O yeşil Çamlıca ki kat kat eteklerinin Birini Boğaz öper, ötekini Marmara.” Faruk Nafiz Çamlıbel/ Çamlıca’daki çınar   Önceki Pazar günü Çamlıca tepesine çıktım bir grup arkadaşla beraber. Belki de tepeyi ve tepeden İstanbul’u görmek hevesimin gittikçe azaldığından olsa gerek bir kaç senedir gelmemiştim. İlk […]

Aşk ve Bahar | Şaban ÇETİN

Aşk ve Bahar | Şaban ÇETİN

“Ko çogalsun ruhun üstinde perîşân zülfün Çün kim eyyâm-ı bahâr olıcak artar sevdâ “ Necâtî Beg Cemre düşer ilkin havaya, sonra suya ve toprağa. Derler ki; “cemre kor durumundaki ateştir”. Düştüğü havayı, suyu ve toprağı ısıtır; bir cûş-u huruş başlar tabiatın sinesinde ve her şeye sirayet eder. Bir kıpırtı, bir heyecan ve bir esrarlı helecan olur sarar […]

Çanakkale Romantizmi Üzerine Bir Deneme | Şaban ÇETİN

Çanakkale Romantizmi Üzerine Bir Deneme | Şaban ÇETİN

Zihnimde nicedir kıvranıp duran düşünceler zaman zaman taşması mukadder bir bardaktaki su istidadı göstermekte ve dışarıya, yanlış anlaşılmaktan ürkek bir halde, hafifçe süzülmektedir. Çanakkale savaşları ve “zaferi” üzerine düşüncelerim de işte bu nevidendir. Derunumda bir sancı gibi kıvranıp duran düşünceleri, Fuzuli’nin meşhur “ Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil /Çektiğim alamı bir ben bir […]

By 21 Nisan 2015 0 Comments Read More →